Årsmöte 2021 och webinarium

Årsmöte för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd”Från klagosång till lovsång – 100 år av kvinnligt inflytande” Lördag 17 april 2021, kl. 10.00–12.00 Digitalt online-möte med anledning av covid-19   Varmt välkommen till årsmöte i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. I år...

Sök till SEK:s styrelse

Vi söker nu nya ledamöter till styrelsen och söker kvinnor som vill vara med att forma SEKs roll och identitet för framtiden. Grunden för SEK lades redan på 1930-talet, då kristna kvinnor organiserade sig för att tillsammans främja sina intressen och bli hörda genom...

Årsmöte 2020

Årsmöte för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd OBS ny form för årsmötet med anledning av Covid-19 Lördag 25 april kl 10.00    Med anledning av coronaviruset och risken att insjukna i Covid-19 har vi gjort en ny bedömning angående årsmötet, och beslutat ändra...

Årskonferens 2019

Välkommen till konferensen Kyrka ♥ Jämställdhet! Två dagar av inspiration, kunskap och olika perspektiv på jämställdhetsfrågor i kyrkornas dåtid, nutid och framtid! Plats: Konferensen äger rum i Adolf Fredriks Kyrka, Holländargatan 16, och Immanuelskyrkan,...

Årskonferens 2018

SEK ÅRSKONFERENS 20—22 APRIL 2018 i Uppsala ”Se, jag gör allting nytt” Ekumenik förutsättning för fred Varmt välkommen till årskonferens i ekumeniken, feminismen och rättvisans tecken! Vi tar avstamp i Uppsala Möte 1968 som firar 50-årsjubileum 2018 och i samtal om...