Lunds ekumeniska kvinnoråd

Ordförande: Else-Britt Löfdahl
Telefon: 046–307320
E-post: elsebrittlofdahl@gmail.com