Organisation

SEK – en paraplyorganisation

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer och organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. SEK leds av en styrelse och dess högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år.

Medlemmar i SEK är privatpersoner, lokala ekumeniska kvinnoråd och kvinnoorganisationer. SEK är medlem i och samverkar med ett flertal nationella och internationella kristna och icke-konfessionella organisationer för att tillsammans påverka jämställdhetsutvecklingen i kyrka, samhälle och värld.

Styrelsen har 9 ordinarie ledamöter, varav styrelsens ordförande är en och Världsböndagens ordförande är en. En suppleant finns till styrelsen. Utöver dessa är organisationens kassör och generalsekreterare adjungerade till styrelsen. Styrelsen sammanträder fem-sex gånger per år. Mellan sammanträdena träffas presidiet och andra arbetsutskott vid behov. Styrelsen strävar efter att ha en så bred ekumenisk tillhörighet som möjligt.

Klicka på schemat nedan för att visa större version.

Medlems-
organisationer

 

De här organisationerna är medlemmar i SEK:

Lokala ekumeniska kvinnoråd (finns i flera städer, läs mer här)

Kvinnor för Mission
www.kvinnorformission.se

Kvinnor i Svenska Kyrkan
www.kvinnorisvenskakyrkan.se

Kristen & Kvinna
www.kristenochkvinna.se

Forum för prästvigda kvinnor
www.prastvigdakvinnor.se

Frälsningsarmén – Hem och familj
www.fralsningsarmen.se

Samarbets-
organisationer

SEK är medlem hos eller samarbetar med följande organisationer:

Ecumenical Forum of European Christian Women/EFECW
www.efecw.net

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
www.ksan.se

Kvinna till kvinna
www.kvinnatillkvinna.se

Martin Luther King-dagen
www.martinlutherking.se

Minsta Myntets Gemenskap
(Fellowship of the Least Coin)
Fellowship of the Least Coin

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
Sveriges Kristna Råd/SKR
www.skr.org

Operation 1325
www.operation1325.se

Studieförbundet Bilda
www.bilda.nu

Svenska Missionsrådet
www.missioncouncil.se

Sveriges Kvinnolobby
www.sverigeskvinnolobby.se

UN Women, Nationell Kommitté Sverige
www.unwomen.se

World Day of Prayer International Committee
www.worlddayofprayer.net

Stödorganisationer

Följande organisationer stödjer SEK:

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen/EFS
www.efs.nu

Evangeliska Frikyrkan
www.efk.se

KFUK-KFUM Sverige
www.kfum.se

Pingst – församlingar i samverkan
www.pingst.se

Svenska Alliansmissionen
www.alliansmissionen.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se

Vännernas Samfund i Sverige
www.kvakare.se