Organisationer

Medlems-
organisationer

De här organisationerna är medlemmar i SEK

Kvinnor för Mission
www.medformare.se

Kvinnor i Svenska Kyrkan
www.kvinnorisvenskakyrkan.se

Kristen & Kvinna
www.kristenochkvinna.se

Forum för prästvigda kvinnor
www.prastvigdakvinnor.se

Frälsningsarmén – Hem och familj
www.fralsningsarmen.se

Stödorganisationer

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen/EFS
www.efs.nu

Evangeliska Frikyrkan
www.efk.se

KFUK-KFUM Sverige
www.kfum.se

Pingst – församlingar i samverkan
www.pingst.se

Svenska Alliansmissionen
www.alliansmissionen.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se

Vännernas Samfund i Sverige
www.kvakare.se

Samarbets-
organisationer

Ecumenical Forum of European Christian Women/EFECW
www.efecw.net

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
www.ksan.se

Kvinna till kvinna
www.kvinnatillkvinna.se

Martin Luther King-dagen
www.martinlutherking.se

Minsta Myntets Gemenskap
(Fellowship of the Least Coin)
Fellowship of the Least Coin

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
Sveriges Kristna Råd/SKR
www.skr.org

Operation 1325
www.operation1325.se

Studieförbundet Bilda
www.bilda.nu

Svenska Missionsrådet
www.missioncouncil.se

Sveriges Kvinnolobby
www.sverigeskvinnolobby.se

UN Women, Nationell Kommitté Sverige
www.unwomen.se

World Day of Prayer International Committee
www.worlddayofprayer.net