Södertäljes ekumeniska kvinnoråd

Ordförande:
Herta Wassgren
Karslundsgatan 20
151 35 Södertälje

Tel: 0150-128 32, 070-25658 03

* * *

”Alexandras väg till Sverige”
Ur ELSA nr 4 / 2014, läs artikel här