Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd

Ordförande: Anna-Tora Martin
Telefon: 018–31 52 48
E-post: anna-tora.martin@live.se

E-post till UEK: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se

Kvinnofrukostar m.m vårterminen 2022

Lördagen den 29 januari kl. 10–12 i Missionskyrkan
Kvinnofrukost
Samtal vid frukostborden. Idag har vi ingen inbjuden inledare utan vi träffas, pratar om det som är angeläget, umgås och har trevligt tillsammans. Denna gång har kvinnofrukosten fri entré!

Fredagen den 4 mars kl. 14 i Missionskyrkan
Världsböndagen: Jag vet vilka avsikter jag har med er, programmet är sammanställt av kvinnor från England, Wales och Nordirland.

Lördagen den 2 april kl. 10–12 i Missionskyrkan
Kvinnofrukost med Annika Spalde, diakon och vandringsledare
Att vandra för klimatet – Om Pilgrim’s Walk for Future, vandringen till Glasgow och vad vi kan lära av den.
Efter kvinnofrukosten håller Uppsala ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte.

Lördagen den 14 maj
Utflykt
Tid och plats meddelas senare

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD (UEK)

är en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). UEK är också Uppsala Kristna Råd.

UEK vill vara ett forum för kvinnor i Uppsalas olika församlingar och

  • arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
  • arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
  • arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
  • arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
  • verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.

Medlem i UEK blir du genom att betala årsavgiften som är 200 kr/år. Detta kan göras via vårt plusgiro 61 08 64-1 eller kontakt vid ett arrangemang. Då blir du också automatiskt medlem i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd och får SEKs innehållsrika tidning ELSA, som utkommer med fyra nummer per år.

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse som representerar olika församlingar i Uppsala.

Kontakta gärna
UEKs ordförande Anna-Tora Martin tel 018-31 52 48,
e-post: anna-tora.martin@live.se

Ladda ner:
» Verksamhetsberättelse 2018
» Årsberättelse 2017