Årsmöte 2021: Från klagosång till lovsång – 100 år av kvinnligt inflytande

Årsmöte för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
”Från klagosång till lovsång – 100 år av kvinnligt inflytande”

Lördag 17 april 2021, kl. 10.00–12.00

Digitalt online-möte med anledning av covid-19

 

Varmt välkommen till årsmöte i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

I år uppmärksammar vi att den kvinnliga rösträtten firar 100 år och vi har satt temat Från klagosång till lovsång – 100 år av kvinnligt inflytande.

Vi genomför årsmötet digitalt via Zoom och handlingar samt länk till mötet skickas ut till alla anmälda via mejl.

Efter årsmötet inbjuder vi tillsammans med Bilda till ett inspirerande webinarium som du kan läsa mer om nedan. Vi gästas av två intressanta föreläsare: Ewa Lindqvist Hotz; präst, föreläsare och doktorand i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi och Elisabeth Gerle; präst, författare och professor i etik vid Lunds universitet.

Väl mött!
Helena Erkenborn, ordförande

Årsmötet är öppet för delegater och SEKs medlemmar.

 

Mötesform: Online möte via Zoom.
Tid: Lördag 17 april 2021, kl. 10.00–12.00

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner från Organisations-sidan (under Föreningsdokument).

Anmälan: Anmäl deltagande till info@svekumeniskakvinnor.se eller skicka brev till: Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Box 14038, 167 14 BROMMA.

Meddela ditt namn samt om du är delegat eller medlem.

Delegater: Lokala kvinnoråd och medlemsorganisationer har rätt att utse två delegater. Medlemmar i SEK-Sverige (dvs SEK-medlemmar som inte är medlemmar i något lokalt kvinnoråd) representeras av två delegater som vanligtvis utses bland närvarande på årsmötet. Anmäl gärna intresse att vara delegat för SEK Sverige. 

Kostnad: Gratis

Demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg i juni 1918 (foto Anna Backlund,1865–1920. Nordiska museet/Wikimedia Commons). Lydia Wahlström (foto Wikimedia Commons). Ewa Lindqvist Hotz (foto Amanda Lindqvist Beckman). Elisabeth Gerle (foto Lars Rindeskog, Kyrkans Tidning).

Webinarium
”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”

Lördag 17 april 2021, kl. 13.00–14.00 

Digital föreläsning online med anledning av covid-19

Klicka på videobilden ovan för att se webbinariet här på sidan eller på youtube.


I år uppmärksammar vi
100 år av kvinnlig rösträtt genom att bjuda in till ett webinarium med fokus på kvinnor som verkat för demokrati och kvinnors röst i kyrka och samhälle.

En av rörelsens förgrundsgestalter var Lydia Wahlström, vars tro och engagemang fick stor betydelse för demokratin under första delen av förra seklet.

I webbinariet medverkar:

Ewa Lindqvist Hotz, präst i Svenska Kyrkan, föreläsare, skribent och doktorand i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Ewa arbetar med sin avhandling om Lydia Wahlströms liv och gärning.

Elisabeth Gerle, präst, författare och professor i etik vid Lunds universitet. Elisabeth har en bred publicistisk verksamhet bakom sig och har arbetat som radioproducent, krönikör samt med ett stort antal böcker och artiklar utgivna.

Evelina Hermansson från SEK introducerar mötet.

Webinariet hålls på svenska och genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda.