Lokala kvinnoråd

Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemenskap i form av t ex kvinnofrukostar, firande av Världsböndagen, bibelstudier, studiebesök  mm. Lokala råd finns på flera platser i Sverige. Nedan hittar du länkar till varje lokalt ekumeniskt kvinnoråd. Där finns kontaktuppgifter, information och rapporter av olika slag från varje råd. Välkommen att kontakta de lokala råden och delta i deras verksamhet!

Starta lokalt ekumeniskt kvinnoråd!

Bor du på en plats där det inte finns något lokalt ekumeniskt kvinnoråd? Då är det möjligt att starta ett! Kontakta oss gärna så berättar vi hur det går till.