Material

Här samlar vi material som du kan ha nytta av – som böcker, rapporter, skrifter och annat material.

Föreningsdokument (stadgar, policies, m.m.) hittar du under ”Vilka vi är”, på Organisation-sidan

 

Material för Världsböndagen

Material för Världsböndagen hittar du på Världsböndagen-sidan.

» Gå till Världsböndagen-sidan

#sanningenskagöraerfria

Frikyrkornas upprop under #metoo

”468 personer intygar: ”Jag definierar mig som kvinna och har själv upplevt eller utsatts för eller vet att någon annan har utsatts för sexistiska kommentarer, sexuella trakasserier eller övergrepp i frikyrklig kontext. ”

Berättelser och vittnesmål som delats under #sanningenskagöraerfria. Varje berättelse publiceras anonymt och med tillstånd från den som berättat.

» Ladda ner berättelserna här (pdf, 170 kB)

Vänskapliga förbindelser

En ekumenisk studie om kontakter mellan kyrkor i Ryssland och Sverige

”Det säkerhetspolitiska läget runt Östersjön försämras, på detta finns inte endast ett militärt svar utan också ett civilt. Folken i Ryssland är inte våra fiender – de är våra grannar och som kristna har vi en kallelse att stå i försoningens tjänst. Denna studie vi visa hur kyrkor och ekumeniska organisationer är och kan vara viktiga spelare för vänskapliga förbindelser” säger Helena Höij, projektledare i arbetet som lett fram till studien.

» Ladda ner studien här (pdf, 417 kB)

Helena Höij