Elsas vänner bloggar

ELSA – feministisk teologi, kultur och ekumenik

ELSAs vänners blogg har fått sitt namn efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

Kvinnor i en luthersk kommunitet

Kvinnor i en luthersk kommunitet

 Kerstin Forsberg berättar här sitt ett samarbete med en kristen kvinnogrupp i Tanzania som arbetar för att omsätta sin tro i handling genom att bidra till utbildning och arbete för barn och vuxna.. Med ett stort leende möter sister (sr) Elistaha oss vid vårt senaste...

läs mer

Året då Julens allvar blev tydligt

Vi har firat Jul och även om det var en hel del som var som vanligt; familjemedlemmar som samlas, julbordet med sina traditionella rätter, julgudstjänster, julklappar och Kalle Anka så var det ändå för mig väldigt annorlunda. De hemska krigen i i Ukraina och inte minst Gaza fanns med hela tiden i bakgrunden.

läs mer

Följ årsmötet 2023 digitalt

Välkommen att följa Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte digitalt! Den 11 februari 2023 med start kl 10:30 hålls SEKs årsmöte. Du kan följa det och delta i förhandlingarna digitalt. Rösträtt har endast två representanter för...

läs mer
Möt SEK i Almedalen

Möt SEK i Almedalen

  SEK finns på plats i Almedalen! Generalsekreterare Esther Kazen medverkar i några panelsamtal – välkommen att lyssna!   Systerskap över religionsgränser? Måndag 2 juli 2018 kl 15:30-16:30 I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som motarbetar...

läs mer

Gemensamt #metoo-uttalande 7 juni 2018

Ett gemensamt uttalande från #vardeljus, #sanningenskagöraerfria och 6 kvinnoorganisationer den 7 juni 2018: ”Vi vill att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn ska vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa....

läs mer