Organisation

SEK – en paraplyorganisation

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation och ett forum för kvinnor i de kristna samfunden, som vill stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor och arbeta för jämställdhet, särskilt inom kyrkor och samfund, i Sverige och internationellt.

SEK verkar genom sin Världsböndags-kommitté för att gudstjänster anordnas på Världsböndagen.

Den som delar SEK:s grundvärderingar och godtar dess stadgar, kan erhålla medlemskap. SEK är under omvandling till att vara en medlemsorganisation. Medlemskap erhålles genom erläggande av den medlemsavgift som årsmötet har fastställt.

SEK är medlem i och samverkar med ett flertal nationella och internationella kristna och icke-konfessionella organisationer för att tillsammans påverka jämställdhetsutvecklingen i kyrka, samhälle och värld.

Styrelsen kan ha sju till nio ordinarie ledamöter, varav styrelsens ordförande är en och Världsböndagens ordförande är en. Styrelsen strävar efter att ha en så bred ekumenisk tillhörighet som möjligt.

Föreningsdokument

Samarbets-
organisationer

SEK är medlem hos eller samarbetar med följande organisationer:

Ecumenical Forum of European Christian Women/EFECW
www.efecw.net

Minsta Myntets Gemenskap
(Fellowship of the Least Coin)
Fellowship of the Least Coin

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Sveriges Kristna Råd – SKR
www.skr.org

Operation 1325
www.operation1325.se

Studieförbundet Bilda
www.bilda.nu

Svenska Missionsrådet
www.missioncouncil.se

Sveriges Kvinnolobby
www.sverigeskvinnolobby.se

World Day of Prayer International Committee
www.worlddayofprayer.net

Stödorganisationer

Följande organisationer stödjer SEK:

Caritas Sverige
www.caritas.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se

Frälsningsarmén
www.fralsningsarmen.se

KFUM Sverige
www.kfum.se

Svenska Alliansmissionen
www.alliansmissionen.se

Vännernas Samfund i Sverige
www.kvakare.se