Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

ekumenisk vision och feministisk strategi

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer och organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. SEK samverkar med flera nationella och internationella kristna och icke-konfessionella organisationer.

 

SEKs vision är en värld präglad av fred, rättvisa och respekt för skapelsen där alla människor har möjlighet att bidra till och bruka sina gåvor i samhälle och samfund

SEK vill

  • Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt inom kyrkor och samfund.
  • Främja engagemang av och för kvinnor i kristna organisationer och samfund.
  • Vara ett resurscentrum i frågor som rör jämställdhetsfrågor, feministisk teologi och kvinnohistoria på ekumenisk grund.
  • Bidra till opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet jämställdhetsperspektiv.
  • Erbjuda mötesplatser över samfundsgränserna, som stärker samhörigheten mellan kristna kvinnor

Organisation

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer och organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. SEK leds av en styrelse och dess högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år.

» Läs mer om organisationen här

Historia

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildas i Stockholm 1959. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935).  Huvudsyftet är då Att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor – för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. 

» Läs mer om historiken här

Lokala Ekumeniska Kvinnoråd

Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemenskap i form av t.ex. kvinnofrukostar, bibelstudier och studiebesök. Världsböndagen ingår som en stor del i arbetet.