Kalendarium

2024

Planerar du något evenemang som platsar i detta kalendarium, hör av dig till webmoster: anna-tora.martin@live.se.

20 MAJ KL. 18.30

Digital samtalscirkel, inledare Inger Jonasson

Kultur skapar hopp i Betlehem

I Betlehem lever befolkningen på en krympande yta omgärdad av en åtta meter hög mur som begränsar deras rörlighet. Till Jerusalem några kilometer bort kommer man bara med särskilt tillstånd utfärdat av israeliska myndigheter. Därför är Dar al Kalima universitetet, en luthersk institution för kristna och muslimska studenter från hela Västbanken, inriktat på konst och kultur ett andningshål för många unga palestinier  Här kan man ”andas fritt” i en öppen, bejakande och kreativ atmosfär.

Vill du vara med? Hör av dig till Marie Körner marieilund@hotmail.com

25 SEPTEMBER KL. 18.30

 Digital samtalscirkel, värd Febe Lann

Det kvinnliga diakonatet under kyrkans först tid

20 NOVEMBER KL. 18.30

Digital samtalscirkel, värd Lisbeth Malmström

Kvinnors längtan

Annika Linderfalk inleder om kvinnor i missionen med temat