Linköpings ekumeniska kvinnoråd

Kontaktperson för Världsböndagen: Marianne Rosén,
telefon 0736–299 190