« tillbaka till sidan Världsböndagen

Världsböndagen 2019 firas fredagen den 1mars runt om hela världen. Nedan finner du de lokala program som rapporterats in med firande på själva världsböndagen 1 mars, eller vid ett annat tillfälle. Saknar du nån programpunkt? Mejla in informationen till VBD@svekumeniskakvinnor.se

» Här hittar du materialet för Världsböndagen 2019

 

ANUNDSJÖ SKORPED
Söndag 10 mars kl 11.00
Anundsjö Skorpeds Pastorat kommer att anordna Världsböndagen söndag 10 mars kl. 11.00 i Skorpeds Kyrka i Skorped.
Världsböndagen är ekumenisk där vi bildar en Världsböndag kommitté tillsammans med ideella och engagerade från EFS Önskan och Baptistkyrkan i Skorped. Baptistkyrkan förlägger sin gudstjänst till Svenska kyrkan denna dag. Det är många år som vi har samverkat med varandra denna dag!

EDANE
Fredag 1 mars kl 18.00
Lokalt firande av Världsböndagen 2019 kommer sker i Tallåskyrkan, Edane, fredagen 1 mars kl 18.

LINKÖPING
Fredag 1 mars kl 14.00
Firande i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, Linköping. Betraktelse av Lillemor Eriksson och sång av Jenny Skogsfors. Servering. Arr: Domkyrkoförsamlingen och Arbetsgruppen LEK Linköpings Ekumeniska Råd.

RIMFORSA
Fredag 1 mars kl 19.00
I Rimforsa i Kinda kommun i Östergötland firas världsböndagen kl 19.00 i Rimforsa missionskyrka.

SOLLENTUNA
Fredag 1 mars kl 18.00
Ekumenisk gudstjänst firas i Edsvikskyrkan i Sollentuna. Talare är Lilijana Berg, präst i Sollentuna församling med ursprung i Slovenien och sånger sjungs på slovenska av Dani Stresar.

STOCKHOLM
Fredag 1 mars kl 18.00 i Norrmalmskyrkan
Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm (EKiS) och Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift (KVISST) firar fredag 1 mars kl 18.00 i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Talare är Eva Larsen, pastor i Equmeniakyrkan. Kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna.

STÖPEN
Fredag 1 mars kl 18.00
Världsböndagen firas i Stöpengården, Stöpen den 1 mars kl 18.00. Världsböndagen firas ekumeniskt, tillsammans med Equmenia och Pingstkyrkan, och vart tredje år är Svenska kyrkan ansvarig. 2019 är ”Svenska kyrkans” år.

VIMMERBY
Fredag 1 mars kl 11.00
Världsböndagen firas i Vimmerby församlingshem kl 11.00 tillsammans med Korskyrkan och EFS. Kaffeservering.