Sextiotre kvinnor från sexton länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern får hjälp med sin yrkesutbildning som ett resultat av de böndagsgudstjänster som firades den 3 mars, från Haparanda i norr till Falsterbo i söder. Dessutom ges ett projektbidrag till kvinnor från ursprungsbefolkningarna i Filippinerna via den katolska biståndsorganisationen Caritas.

Årets program kom från Filippinerna och handlade om rättvisa. Det tycks ha lett till ett ökat engagemang på många håll i vårt land och böndagskollekten ökade med 20 procent. Böndagskommittén inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd kunde därför fördela 236 000 kronor, 46 000 kr mer med året innan.

”Kollekterna har minskat de senaste åren. Därför gläds vi mycket över att den trenden nu verkar ha brutits. Varmt tack till alla som bidrog!”, säger Ragni Lantz, ordförande i Böndagskommittén. ”Behoven är enorma – totalsumman som äskades av de sökande uppgick till mer än 400 000 kr.”

Böndagsstipendierna administreras i samarbete med svenska samfund och kristna biståndsorganisationer. Många av stipendiaterna utbildar sig inom hälsa och sjukvård, men många andra yrkesområden är också representerad, t ex lärare, journalister, tekniker, ekonomer och teologer.

2018 års Världsböndag – tidigare Kvinnornas internationella böndag – infaller den 2 mars. Programmet kommer från Surinam och har miljötema.