Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm

 

Ordförande: Ingegerd Modig

Vid EkiS årsmöte 2022 beslöts att upplösa EkiS.

* * *

Folder om verksamheten

Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm har visserligen sitt arbetsfält i Stockholmsområdet, men den som är medlem har även tillgång till information och kontakter långt utanför Stockholms gränser. En folder om EkiS i pdf-format finns att ladda ner här

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 210 kr på pg 65 27 94 – 9. Är du redan medlem i SEK så är årsavgiften för EKiS 60 kr.
Kom ihåg att uppge namn och adress.
* * *