Stort engagemang för Filippinerna

Årets världsböndag med program från Filippinerna firades på hundratals platser i vårt land, från Haparanda i norr till Ystad och Trelleborg i söder. Med glädje kan vi konstatera att den vikande trenden i fråga om deltagande och insamlingar som noterats de senaste åren verkar ha brutits: vid månadsskiftet mars-april låg insamlingsresultatet 25% över föregående år. Detta innebär att fler kvinnor i utvecklingsländerna kan få hjälp i form av utbildningsstipendier från Sverige. Stort tack!

Vid många samlingar utnyttjades möjligheten att engagera medverkande med personliga erfarenheter från Filippinerna. Från Trelleborg rapporterar Anna Kerstin Håkansson:

”Jovelyn Klövenäs berättade om sin barndom och om missionen som hennes man och hon bedriver i Filippinerna. De är ofta där omkring jultiden. Det var verkligen intressant att höra. Hon berättade att hon aldrig talat (offentligt) förut utan hennes man gjort det, men hon behöver sannerligen inte blygas, för hon gjorde det bra.”

Vid böndagssamlingen i Centrumkyrkan i Norrköping medverkade några unga filippinska kvinnor, som visade bilder och berättade om livet på Filippinerna, rapporterar Ragnhild Bertius.

Ungdomar som besökt Filippinerna inom ramarna för Svenska kyrkans projekt ”Ung i den världsvida kyrkan” medverkade på flera platser, bl a i Örebro, där böndagsfirandet även uppmärksammades i lokal-TV.

Torkad fisk, som enligt progamförslaget skulle finnas med på altarbordet, är inte så lätt att hitta i svenska butiker. I Stora Skedvis kyrka löstes problemet genom att barnen som fanns med vid samlingen fick tillverka fiskar av papper, berättar Solweig Knabäck.

Fairtrade-organisationen North&South, som bl a saluför torkad frukt från en organisation i Filippinerna som arbetar mot sexuellt förtryck av barn, uppmärksammade Världsböndagen i sin reklam, och gudstjänstdeltagarna i Kumla fick möjlighet att provsmaka och inhandla företagets produkter.

Världsböndagen erbjuder ett naturligt sätt att knyta starkare ekumeniska kontakter med kvinnor i invandrarförsamlingar. Även i år kunde vi med hjälp av kontoret i New York och systrar i Mellanöstern ordna böndagsprogram på arabiska för gudstjänsten i Södertälje, som hölls i en av de syrisk-ortodoxa församlingarna, Mar Touma. I Enköping var den syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Adai värdförsamling för böndagsfirandet. ”Vi hade ett finfint program där man på olika sätt illustrerade orättvisa och bad tillsammans för rättvisan”, skriver Madlin Marouki.

Varmt tack till alla som engagerade sig i årets böndagsfirande! Nästa år kommer programmet från Surinam.

Ragni Lantz

Klicka på bilderna nedan för visa större och med bildtexter.

Några lokala rapporter:

Korset och jordgloben i centrum

LINKÖPING | Det regnade och var lite snålkallt fredagen den 3 mars i Linköping, men ett 30-tal intresserade mötte ändå upp till ekumenisk gudstjänst med anledning av Världsböndagen. Platsen var Ansgarskyrkan, en omtyckt samarbetskyrka i Gottfridsbergs församling mellan Svenska kyrkan och Evangeliska FosterlandsStiftelsen (EFS).

Det föreslagna programmet från kristna kvinnor i Filippinerna hade vår arbetsgrupp noga förberett i bästa samförstånd under flera träffar.

Intressant och utmanande var det för oss att skapa till en gudstjänst i filippinsk kvinnoanda. Korset och jordgloben i centrum, altarets färgprakt, psalmsången och musiken – allt bidrog till att vi kom nära våra systrar i den filippinska övärlden.

Lyssna, be och handla var våra ledord.

En präst och f d missionär på Filippinerna, Sara Olofsson från V:a Harg, bidrog med en gripande meditation med rättvisetemat som utgångspunkt.

Vid samkvämet efteråt visade hon sin utställning från familjens tid på Mindanao. Hon framhöll att det är kvinnorna i landet som bär upp hela samhället, precis som Rowena Laxamana-Santa Rosas konstverk visar.

I förbönen bad vi för oss kvinnor i världen och speciellt för våra vänner i Filippinerna. Kollekt och lotteripengar blir vårt bidrag till stipendiefonden.

Hälsningar från arbetsgruppen
gm  Eva Burgman

 

Missionsmöte ”i gammal anda”

SÖDERKÖPING | Vi har firat Världsböndagen under många år i Söderköping. Svenska kyrkan, Evangeliska FosterlandsStiftelsen, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och Lifechurch turas om att ansvara för samlingen olika år.

Detta år var det EFS som kallade till planering i början på februari. I höstas tog jag kontakt med Fredrik Olofsson som jobbar för Linköpings stift med internationella frågor. Han har arbetat fyra år på Filippinerna med att utbilda teologer. Han kom tillsamman med en av ungdomarna som varit på Filippinerna under hösten i projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”.

Vi började med att äta pancit (filippinska nudlar) och dricka cola under det att Fredrik visade en liten film och bilder från landet. I gudstjänstdelen uteslöt vi de tre berättelserna som var föreslagna och fick tre andra berättelser om kvinnor våra gäster träffat. Vi bar fram frukt till altaret som också var prytt med saker från landet. Vi uteslöt den torkade fisken. Annars följde vi bönerna och texterna, som vi delat upp mellan oss från de olika kyrkorna.

Vi kopierade inte upp program utan använde projektor när hela församlingen skulle vara med.

Det blev ett varmt och långt missionsmöte ”i gammal anda” kan man säga. 2,5 timmar långt och ganska många deltagare i en mindre lokal där vi också åt.

Affischerna var mycket fina och sattes upp vid våra olika kyrkor och på allmänna anslagstavlor. Detta år satsade också Söderköpings kristna råd på en annons i Norrköpingstidningen.

Anna-Karin Östling, EFS

 

Vittnesbörd från Filippinerna

ÖREBRO | Gudstjänsten i Mikaelskyrkan i Örebro den 3 mars samlade ca 50 personer. Den förbereddes av en arbetsgrupp och alla 26 församlingarna i staden var inbjudna.

Det program som kvinnorna i Filippinerna utarbetat förkortades något, för att vi skulle få möjlighet att lyssna till Emma Ronqvist.  Hon var som stipendiat i organisationen ”Ung i den världsvida kyrkan” sänd till IFI kyrkan i Filippinerna, som har samarbete med Svenska kyrkan.   IFI är den oberoende katolska filippinska kyrkan, utbruten ur Katolska kyrkan för drygt 100 år sedan. Kyrkan är fattig och arbetar bland de mest utsatta. Man sparar på onödiga utgifter. Vi använde alltså projektor i stället för pappersprogram.

En stor del av befolkningen är gästarbetare, 12 % av befolkningen, framför allt kvinnor. De är hembiträden i Asien och Mellanöstern. Även i Filippinerna anställer man människor som hemhjälp för att ge möjlighet för dem att få mat och logi.

Efter gudstjänsten serverades varma wraps med ris, grönsaker och kyckling samt kokostoppar. Insamlingen till studiestipendier gav 4 153 kronor.

Ingrid Brånvall

Åtta samlingar i Malmö

MALMÖ | Malmö Ekumeniska Kvinnoråd delade ut böndagsmaterialet med affisch samt lokal information till 18 församlingsexpeditioner.

Oftast är det diakonerna som blir ansvariga för eventuella samlingar. Tyvärr har man inom Svenska kyrkan slagit samman församlingar och har nu endast sex kvar, vilket gör att middagsbönerna anordnas i färre kyrkor. Tyvärr har också församlingarna dragit in annonsering i Sydsvenskans Predikoturer. Vi kan ändå redovisa middagsböner i sju kyrkor i Malmö.

Stormötet, anordnat av oss i MEK, gick av stapeln i Heliga Trefaldighets kyrka kl 16. Då hade vi glädjen att höra Anna Skagersten från Teologiska högskolan, Bromma, berätta om sin deltid med pastorsutbildning på Filippinerna sedan 2003. Där har hon undervisat i liturgi, församlingsuppbyggnad och mänskliga rättigheter. Som utbildad musiker har hon kunnat engagera ungdomar i offentliga uppträdanden. Vi fick också höra henne sjunga. Anna har i flera år arbetat för frigivning av kvinnliga politiska fångar på Filippinerna och deltagit i protestmarscher och förhandlingar med korrupta myndigheter.

Världsböndagens tema om orättvisa, som kvinnor i böndagsmaterialet vittnar om, belystes också av Anna: hembiträdeslagens bakgrund, skadorna efter tyfonen 2013, barnarbete och vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor.

”Kärlekens, rättvisans och tjänandets Gud: hjälp oss att vara frön till förändring och förverkliga ditt fredsrike.”

Lilian Bolin

Mångårigt samarbete i Umeå

UMEÅ | Vi har sedan många år tillbaka samlats till gudstjänst på Världsböndagen. En planeringsgrupp bestående av representanter från frikyrkosamfund, Katolska kyrkan, EFS och Svenska kyrkan förbereder och ansvarar för genomförandet av gudstjänsten. I vårt arbete ser vi det som viktigt att både kvinnor och män finns med.

I år var Hedlundakyrkan, som är en Equmeniakyrka, värd för gudstjänsten. Sedan flera år samlas vi kl. 18.00 och efter gudstjänsten är det eftersamling med fika. Kollekten vid gudstjänsten och eftersamlingen blev i år 5 286 kr. Tiden kl. 18.00 har vi upplevt är en bättre tid än kl. 13.00 med tanke på de som förvärvsarbetar.

Vi hoppas kunna fortsätta detta viktiga ekumeniska arbete, att be tillsammans och få uppleva samhörighet med kristna ut i världen.

Vi önskar Er alla som har olika uppgifter i Världsböndagen Guds välsignelse!

Planeringsgruppen i Umeå
gm Maria Holmlund