« tillbaka till sidan Världsböndagen


Klicka på bilderna ovan för visa större bilder och med bildtexter.

 

Temabild 2019 från Slovenien: ”Välkomna, allt är färdigt”. Bilden skapad av Rezka Arnus.

Rapporter från böndagsfirandet 2019 i Sverige

 

Katthammarsvik

Det blev en fin kväll i Elim, Katthammarsvik igår. En av våra kvinnor hade bakat brödet som finns på fotot i programmet. Det bjöds runt i samlingen och alla fick bryta var sin bit. Programmet från Slovenien passade oss mycket bra!

Här i bygden har Världsböndagen eller Kvinnornas internationella bönedag, firats sedan slutet av 60-talet. En prästfru, som jobbat i sjömanskyrkan i Gdansk, tog hit den traditionen och sedan har vi på olika sätt bjudit in till samlingar varje år. De första 40 åren var det syföreningar som ordnade det hela, men nu har vi en ekumenisk gudstjänst som riktar sig till alla, även om det är endast kvinnor som medverkar.

Vi hoppas kunna delta nästa år också.
Hälsningar
Eva

 

Lund

Världsböndagen 1 mars 2019 firades i Lunds domkyrka kl 12.00, vilket är Domkyrkans ordinarie tid för middagsbön. På så sätt öppnades upp för alla som vanligtvis kommer till middagsbönen, liksom för tillfälliga turister.

Gudstjänsten var ett samarbete mellan LEK, Lunds ekumeniska kvinnoråd och Domkyrkoförsamlingen, rep. av komminister Josefin G Andersson.

Gudstjänsten hölls i dopkapellet och samlade ca 35 personer. Vi följde helt Världsböndagens förslag till gudstjänst. Många var delaktiga, så många röster hördes. Ett vackert bord stod dukat med röda blommor, den slovenska flaggan, en klase vindruvor, en kaka, ett lerfat, salt och vatten, allt med anknytning till Slovenien. Det blev en gudstjänst som rymde både glädje och allvar. En glädje i att vara en del av en världsvid bönegemenskap, ett allvar inför de vittnesbörd som förmedlades. Kollekttalet hölls av Else-Britt Löfdahl, som uppmanade oss både att skänka pengar, men också att fortsätta att be för rättvisa och fred.

 

Södertälje

Här kommer rapporten från VBD i Södertälje. Alla på bilden har godkänt den för publicering i Elsa och på hemsidan.

I år valde Södertälje att fira Världsböndagen i det stämningsfulla Kapellet på Hagabergs EFS folkhögskola. Kapellet är flyttat från Västergötland. Det var 21 gudstjänstbesökare varav 2 män.

Margareta Fränning, Ekumeniakyrkan och Herta Wassgren Frälsningssarmen hade tolkat det slovenska programmet utifrån ett lokalt perspektiv.

SEK representant välkomnades särskilt och betydelsen av vår närvaro betonades i inledningsorden.

8 ortodoxa kvinnor huvudsakligen från Beirut sjöng arabiska sånger Haifa Kabros ledning.

Gemenskapen rundades av efter en knapp timme  med fika i vapenhuset.

Cecilia Ralfe

PS på bilden med de ortodoxa kvinnorna står Margareta Fränning i mitten iförd svart kläning och halsband. Th om henne Haifa Karbo

 

Sollentuna

Världsböndagen firades i Sollentuna i Edsvikskyrkan med 55 deltagare varav flera män från olika kyrkor i Sollentuna. Det var första gången på många år som man åter firade dagen i Sollentuna. Prästen Lilijana Berg som kommer från Slovenien berättade livfullt minnen från sin barndom förknippade med symboliken kring de olika föremålen på bordet; ett bröd, en keramik kanna, salt och vatten, vindruvor, röda nejlikor och potica, valnötsrullen och man bjöd in ”alla”, grannar och vänner till festen och gemenskapen kring bordet. Danni Strasar, också från Slovenien sjöng vackra sånger på slovenska. Det var många medverkande och det blev en fin och stämningsfull gudstjänst. Därefter bjöds på kaffe/te och valnötsrulle och en glad stämning präglade samtalen som nådde hög ljudnivå. Lilijana Berg som tjänstgör i Turebergskyrkan inbjöd alla till nästa års firande i Turebergskyrkan.

Inger Jonasson

 

Stockholm

EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm) och KVISST (Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift) firade tillsammans med Norrmalmskyrkans församling (Equmeniakyrkan) Världsböndagen 1 mars kl 18 i Norrmalmskyrkan på Norrtullsgatan. Texterna från böndagsprogrammet framfördes av styrelsemedlemmar i EKiS och KVISST och pastor Eva Larsen höll betraktelsen.

Efter den välbesökta gudstjänsten samlades vi kring ett dignande brödbord och kaffe/te för en stunds samvaro. På bordet fanns både det brytbröd och det valnötsbröd som hade varit med under gudstjänsten, liksom många andra bakverk som styrelsemedlemmar i EKiS och KVISST bakat. Vi visade också bildspelet om Slovenien.

Kollekten under gudstjänsten samt kaffekollekten uppgick till 5 430 kronor.

Att det under detta dygn – första fredagen i mars – varje år går en bönekedja runt hela vårt jordklot är en hisnande vacker tanke.

 

Västerås

Här kommer en liten rapport från Världsböndagen i Västerås. Vi var 14 damer och en herre som förberedde oss för programmet som de Slovenska kvinnorna utformat. I år skulle Världsböndagen vara i Pingstkyrkan fredagen den 1:a mars. Vi samlades kl. 18.00 i Lilla salen som rymmer ca 70-80 personer. Längst framme i salen stod ett bord med vit linneduk, dukat med ett stort bröd, ett saltkar, en silverskål med vindruvor, en kanna med vatten och en vas med röda nejlikor. Allt enl. de rekommendationer vi fått från de Slovenska kvinnorna. När Gudstjänsten började satt fem kvinnor runt bordet. Under välkomsthälsningen och presentationen visades ett bildspel från Slovenien. När pianisten och flöjtisten spelat ”Celebration” började vi läsa de texter och sjunga de sånger som vi blivit anvisade. När vi kom fram till bibeltexten läste den manlige deltagaren från Luk14:15-24. Sedan gjorde vi en dramatisering av bibeltexten och efter det samtalade deltagarna med varandra om de frågor som fanns med i häftet. Samlingen avslutades med liturgisk dans före och under bönen Vår fader…

Alla inbjöds till fika med smörgås och gobit. Det var en trevlig och gemytlig stämning runt borden.  Under samtalen kom det fram att sångerna, dansen och dramatiseringen blev särskilt uppskattade.

Närvarande under gudstjänsten var 35 personer och kollekten uppgick till 1380 kr. Några betalade med Swish. Vi är tacksamma om vi får en återkoppling hur stor kollekten egentligen blev.

Vi i arbetsgruppen upplevde att årets program inte skilde sig så mycket från tidigare program. Sångerna var väl valda och texterna om de Slovenska kvinnornas erfarenheter gav en liten inblick i olika svårigheter som de möter dagligen. Vid förberedelserna inför Världsböndagen gladdes vi åt att deltagarna i arbetet kom från de flesta kyrkorna i Västerås.

Med vänlig hälsning
Ann-Sofi  Gustafsson

Lednings och planeringsgrupp för Världsböndagen i Västerås:
Birgitta Larsson, Domkyrkoförsamlingen
Gunlög Galmén,  Ekumeniakyrkan
Ann-Sofi Gustafsson, Pingstkyrkan

 

Sala Norrby Mörklinta pastorat

Hej! Här kommer en rapport från Sala Norrby Möklinta Pastorat gällande firandet av Världsböndagen 1 mars 2019.

Vi var en liten skara, 15 personer som samlades i vårat församlingshem Mikaelsgården kl 17.00. Vi valde att lägga upp det som en mycket enkel gudstjänst utifrån programmet från den slovenska kvinnogruppen. Vi utgick från den bibeltext som de hade gjort och lade tyngdpunkten på de olika kvinnornas berättelser samt bön och psalmsång.

Efteråt samlades vi och det serverades kaffe och smörgås. Vi hade  en mycket givande diskussion kring det fina med att faktiskt kunna finnas med i en världsvid gemenskap och utgå från samma gudstjänstprogram under ett dygn. Vi samtalade även en hel del om kvinnors situation och hur viktigt det är de får möjlighet att genom utbildning kunna delta och påverka de samhällen de lever i.

Med vänliga hälsningar
Marie Obrovac
Diakon i Sala Norrby Möklinta Pastorat

 

Uppsala

Här kommer en rapport från Världsböndagen i Uppsala!

Samariterhemmets kyrka i Uppsala var nästan fullsatt när klockan i klockstapeln ringde in till gudstjänst på värlsböndagens kväll. Ett bord längst fram var dukat med bland annat nybakat bröd, alkoholfritt vin och vindruvor.

Församlingen fick först lyssna till sången Celebration från högtalare sedan spelade Kerstin Berglund när vi sjöng den och övriga sånger i programmet. Anna-Tora Martin ledde gudstjänsten, Birgitta L Johansson höll en betraktelse och i övrigt medverkade Lena Gunnarsson och Maria Schönning. Efteråt tågade vi ut till samlingslokalen med brödet och vinet där drygt 30 personer stannade på kvällsfika i god gemenskap.

Kvällen inbringade 2270 kr i kontant kollekt plus det som swishades in.

Med vänlig hälsning
Anna-Tora Martin

 

Sunne

Hej! I år hölls gudstjänsten i Sunne Missionskyrka och vi var kvinnor från olika församlingar som deltog i planeringen och genomförandet.

Det är så givande att få träffas på detta sätt och vi upplever ett systerskap i Jesus, vår Frälsare. Cirka 25 personer deltog i gudstjänsten och vi började med att titta på bildspelet från Slovenien. Berit Thomsen var talare och hon hade själv varit i Slovenien på missionsuppdrag i sin ungdom. Vi tyckte alla att det var ett mycket bra program i år.

Med vänlig hälsning
Lilian Arvidsson

 

Skorped

Hej! I går söndag den 10/3 kl. 11,00 firade Världsböndagen i Skorpeds kyrka i byn Skorped.

Vi 11 personer som arrangerade och bildade Världsböndagskommitté  kom från EFS Önskan, Baptistkyrkan Skorped och vi från Svenska kyrkan. Från de olika församlingarna kom man och vi firade gudstjänst tillsammans!  Nästa år firar vi VBD i Baptistkyrkan! Underbart med varm samverkan mellan församlingarna!

Sången ”Celebration” lärde vi ut innan gudstjänsten började, sången var mycket fin i texten och sången enkel att lära känna! Vi i VBD-kommittén bildade en församlingskör och hjälpte till i sången. Sången var så fin så vi avslutade också med den!

Momentet BETRAKTELSE/SAMTAL gjorde vi så, att vi i VBD-kommittén förberedde olika tankar kring de olika frågorna. Jag som ledare frågade de olika vännerna, kring bordet som var intill altarringen, och de svarade sina tankar. Mycket fint upplägg upplevde vi i går. Det blev så familjärt och enkelt på något sätt.

En av våra medlemmar i Svenska kyrkan Skorped hade avlidit och vi tog med Tacksägelsen under rubriken TACKBÖN efter sista gången vi sjöng psalmen ”Herre, hör min bön”. Vi tände ljus för den unga avlidna personen och hade sedvanlig Tacksägelseringning. Det fungerade mycket bra.

Vi tyckte mycket om programmet från Slovenien! TACK för Ert fina arbete!

VBD-kommittén i Skorped genom Anne Nygren, diakon.

 

Kungsängen / Bro

Hej! Den första mars firade vi världsböndagen i Bro Kapell, vid prästgården kl 18.00. Det var Kungsängen och Bro församlingar (Sv kyrkan) samt Skogakyrkan (Ekumenia) som samarrangerade som vi brukar. Efter gudstjänsten åt vi soppa och gott bröd och bakverk och samtalade länge.

Deltagare på gudstjänsten var 27 stycken. Kollekten blev dryga 500:- (minns inte tyvärr) och då är inte swish medräknat.

Med vänliga hälsningar,
Anette Becker Lundell

 

Bjuv

Hej! Här kommer lite bilder från svenska kyrkan i Bjuv. Vi hade en underbar trevlig gemenskap när vi firade världsböndagen ekumeniskt tillsammans med Centrumkyrkan i Bjuv. Vi var ca 25 personer i kyrkan och ca 19 personer runt kaffebordet. Fantastiskt fint tema och material. Många längtar redan till nästa vår och världsböndagen.

Med vänlig hälsning,
Ulla-Vera Persson
Församlingspedagog i Bjuvs församling

 

Kumla

Hej Det har varit en samling i Kumla på Världsbönedagen. Bifogar en sammanställning av inkomster och kvittens på överföringen

Med vänlig hälsning
Irene Hjorton
Kassör  (kollekten 3.615 kr)

 

Tärnsjö

Hej, nu har vi samlats till böndagen i fredags, tyvärr blev vi inte flera än 8 st, men vi hade bakat valnötsrulle och dukat bordet så vackert med nejlikor och vindruvor och salt. Ett mycket innehållsrikt och rikt program, vi både sjöng och dansade ”Celebration”. Efteråt fikade vi och avnjöt den goda valnötsrullen.

Tack och Guds rika välsignelse! 
Barbro Lindh, Tärnsjö

 

Stora Skedvi

En hälsning från Världsböndagsfirandet i Stora Skedvi.

Vi samlades i sakristian i Stora Skedvi kyrka till fin gemenskap runt ett bord och med härlig brasa i öppna spisen. Nio kvinnor hade kommit till samlingen denna kväll och vi hjälptes åt med läsning och böner. Delade tankar med varandra utifrån de frågor som fanns med i programmet. Programmet kändes lätt att ta till sig och frågorna aktuella.
Kvällen avslutades med gott fika.

Ansvariga för samlingen var Svenska kyrkan i Stora Skedvi och EQ kvinna i Arkhyttan.

Varma hälsningar
Solweig Knabäck

 

Göteborg

Världsböndagen firades i år i flera kyrkor i Göteborg. För första gången firades den i Sjömanskyrkan med en grupp finsktalande deltagare. Programmet på finska hade förmedlats från KFUK i Finland

Bilderna jag sänder är tagna i Rambergskyrkan på Hisingen, Göteborg. Pastor Lisbeth Fhager höll talet. Där samlas vi enligt ett ”rullande schema” så att de församlingar som deltar får vara värdförsamling vart sjätte i år. Nästa år blir det i den katolska församlingen, Maria Magdalena på Hisingen.

I år deltog en grupp slovenska kvinnor från den församlingen, Maria bar sin vackra slovenska dräkt och gruppen bjöd på goda slovenska bakverk. Vid samlingen efter gudstjänsten visade den slovenska prästen ett bildband med vyer, natur och kultur från det vackra Slovenien Vi fick skriva hälsningar till en församling i Slovenien som han kommer att besöka i sommar.

Vi var en ovanligt stor skara som samlades och kände en djup glädje och gemenskap med varandra.

Med varma hälsningar
Kristina Palmér

Carl Johans församling

Rapport Världsböndagen: 28 kvinnor och män möttes kl 12.00  i Carl Johans församlingshem, Göteborg. Gudstjänst hölls enligt programblad och fungerade väl. Lisa Westberg, präst pastoratet, höll en reflektion över  bibeltexten. Efteråt åt vi soppa tillsammans.

Fotograf: Gunnel Claesson

Mvh
Gunnel Claesson
Diakon, Carl Johans församling, Carl Johans pastorat, Göteborg

 

Nässjö

I Nässjö firades Världsböndagen 2019  i Allianskyrkan klockan 16, i samarbete med Svenska Kyrkan, Missionskyrkan, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan. Vi var 31 deltagare. Vi som jobbade med programmet tyckte mycket om årets tema och upplägg. Bra idé med det dukade bordet framme i kyrkan, en tydlig illustration till temat och lätt att genomföra. Vi bytte ut temasången i början mot en solosång av en 11årig flicka med rötter från Burma. Hon sjöng Det är fest när vi är tillsammans i Guds stora kärleksfulla familj, och ännu en sång efter betraktelsen. Vi använde inte samtalsfrågorna, utan jag höll en betraktelse över bibeltexten, och där var bakgrundsmaterialet till god hjälp.

Hälsningar Ingegerd Allansson,
omsorgspastor i Nässjö Allians- och Baptistförsamling

 

Tranemo / Limmared

I år var det vännerna i Limmareds missionskyrka som stod för värdskapet 1 mars. Trots ett fåtal besökare blev det en god kollekt: i kontanter 2.250 som nu är inbetalade på pg 4047 22-1, överförs 5 mars. Men vi tror att även swish användes med avsändare L-reds m-kyrka. Vore tacksam att få svar med uppgift om swish- summan till e-post nedan.

Vänligen Tora Widfeldt,
ekumeniska gruppen i Tranemo-Limmared

 

Luleå

VBD 2019 har firats i Missionskyrkan/Equmeniakyrkan. Ansvarig har varit: Inger Elfgren.

Det blev en mycket fin gudstjänst, eftersom de slovenska kvinnorna gjort ett så bra program av temat. Och det var intressant att få veta mer om ett annat EU-land, som vi så dåligt kände till.

Med vänlig hälsning
Inger Elfgren

 

Orsa

I Orsa anordnas Världsböndagen av Orsa Kristna Samarbetsråd (Baptistförsamlingen, Filadelfiaförsamlingen, Missionsförsamlingen och Orsa Församling) varje år. Plats för böndagen brukar cirkulera mellan de olika församlingarna,

3 mars 2019 träffades vi kl 13.00 i Tabernaklet (baptistförsamlingen). En grupp kvinnor förbereder samlingen med medverkande ”läsare”. Elva kvinnor och män tog del av årets tema från Slovenien ”Välkomna, allt är färdigt”.  Den för oss alla nya sången Celebration! lärde vi oss med hjälp av trombon och piano. Inte omöjligt att den kommer att sjungas vid andra ekumeniska gudstjänster i Orsa. Det är flera som uttrycker glädje över att få ta del av andra människors berättelser från vardagsliv i  olika länder. Vi hade ingen predikant i samlingen. men samtalade utifrån de frågor som fanns i häftet. Samlingen avslutades med att dela bröd, vindruvor och saft tillsammans.

(Kollekten från Orsa – 700kr – sattes in på pg 40 47 22-1 den 4 mars 2019)

Hälsningar från församlingarna i Orsa /  Marianne Hållmarker

 

Karlsborg

Karlsborgs församling
Hej! Idag kl 12 har vi firat de slovenska kvinnornas förberedda gudstjänst, här i Kyrkans Hus i Karlsborgs församling. Det var sju kvinnor från Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan i Karlsborg som deltog i textläsningarna. Vår diakoni assistent Inga Eriksson hade förberett bordet med de föreslagna symbolerna.

Ett tjugotal personer kom till andakten. Jag inledde med en orientering utifrån materialet som fanns i bakgrundshäftet om Slovenien samtidigt som vi visade bilderna vi fått.

Efteråt hade vår husmor Malin förberett trattkantarellsoppa. Tyvärr missade vi att baka och bjuda på Potican, valnötsrullen, men det tänker vi ta igen vid nästa kyrkkaffe.

Mölltorps församling
Ikväll har vi en ekumenisk gudstjänst kl 19.00  Mölltorps församling ( vi har fyra församlingar). Där sjunger en ekumenisk kör ( Missionskyrkan och Svenska kyrkan) under vår kantors ledning. Även där är det vår diakoniassistent Inga Eriksson som håller i gudstjänsten. Hon kopplar ihop Lukas 14 med dansbandsschlagern ”Den stora dagen” som handlar om den gamla mamman som bjuder sina barn till sitt födelsedagskalas, men en efter en ringer de återbud.

I församlingshemmet bjuder församlingsrådet på ett stort ”Gästabud” efter gudstjänsten i kyrkan.

Breviks församling
I Breviks kyrka och församling har denna gudstjänst skjutit fram till 10 mars. De brukar alltid fira den på söndagen samma helg som Värdsböndagen, men nu har barngrupperna läger och karneval i den gudstjänsten, så därför blir den framflyttad till 10 mars. Där är det syföreningen som genomför den återigen tillsammans med vår diakoniassistent Inga Eriksson.

Ja, detta var en liten snabb sammanfattning från oss!

Hälsning
Pernilla Tapper Törnqvist
Kyrkoherde Karlsborgs pastorat

 

Karlstad

Nej, vi fick ingen fil men det gick bra ändå, och gudstjänsten var mycket uppskattad.

Vänliga hälsningar,
Sara Flodquist, Pastor Kronoparkskyrkan

 

Kumla

Fredagen den 1 mars klockan 14.00 inledde vi med eftermiddags-kaffe i Pingstkyrkan Kumla. Kyrkorna turas om att arrangera värdsböndagen. Årets tema: ”Välkommen allt är färdigt”. Temat kommer ifrån Lukas 14 och handlar om att alla människor är inbjudna att delta i festmåltiden i Guds rike, men inte alla hörsammar inbjudan.

Efter kaffestundens gemenskap inledde Sonja Brisholm med information om landet Slovenien och situationen för dem som lever och bor där. Under ”läsningen” som följde mötte vi några kvinnor och deras liv och familjesituation.

Vid pianot: Gunnel Åkerlund, försångare: Irene Eriksson, Lilian Widlund och Inga-Britt Karlsson.

Deltagare 58, övervägande kvinnor. Kollekt: 3.615 kr material 323 kr sammanlagt 3.938 kr insatt på plusgirokonto 40 47 22-1 av Pingstförsamlingen, 692 21 KUMLA.

2020 är det Johanneskyrkans tur att arrangera.

Marianne Andersson

 

Nyköping

I Nyköping firades Världsböndagen i Hjortensbergskyrkan i ekumenisk anda. Längst fram fanns ett avlångt bord med ett fat med vindruvor, ett krus och några gröna blad. En person inledde och några bilder visades. Kollekttal hölls med berättelser om några av de Montesoristudenter som fått stipendium och foton på dem på skärmar. Ett 40-tal deltagare hade mött upp.