Världsböndagen är ett inspirerande sammanhang, med en världsvid ekumenisk kvinnorörelse som genom bön sammansvetsar kvinnor från cirka 100 länder i en gemensam bönedag för fred och rättvisa med mottot ”Lär känna-Be-Handla”.

Världsböndagskommittén i Sverige söker nu en ny ordförande för att fortsätta detta arbete.

Vi söker även någon som kan hjälpa oss med Layout till två tryckta häften, ett Gudstjänstprogram och ett Informations- och Bakgrundsmaterial till Världsböndagen för 2023.

Är du intresserad eller vill veta mer, hör av dig till Inger Jonasson, i.jonasson46@gmail.com, mobil 0720 21 76 20.

« Tillbaka till huvudsidan för Världsböndagen