Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm

 

Ordförande: Annika Hultman Löfvendahl
Telefon: 070-652 82 97
E-post: annika.lofvendahl@gmail.com

* * *

Folder om verksamheten

Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm har visserligen sitt arbetsfält i Stockholmsområdet, men den som är medlem har även tillgång till information och kontakter långt utanför Stockholms gränser. En folder om EkiS i pdf-format finns att ladda ner här

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 210 kr på pg 65 27 94 – 9. Är du redan medlem i SEK så är årsavgiften för EKiS 60 kr.
Kom ihåg att uppge namn och adress.
* * *

Detta händer under våren 2019:

Fredag 1 mars – Världsböndagen
Programland i år är Slovenien, och temat, hämtat från Lukas 14, är: ”Välkomna, allt är färdigt!”
Vi inbjuder till gudstjänst tillsammans med Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift (KVISST) kl 18 i Norrmalmskyrkan (Norrtullsgatan 37). Talare är Eva Larsen, pastor i Equmeniakyrkan.
Kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna.

» Information om firande och lokala programpunkter på andra platser i länet och landet

Onsdag 10 april – föredrag samt årsmöte
Tillsammans med KVISST inbjuder vi till ett föredrag om Kristen feminism av Petra Carlsson, präst i Svenska kyrkan samt docent och lektor vid Enskilda högskolan (f.d. Teologiska högskolan). Föredraget hålls kl 18 på Kväkargården (Kristinehovsgatan 6). Efter servering vid 19-tiden håller vi därefter vårt Årsmöte på Kväkargården.