Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm

 

Ordförande: Ingegerd Modig

* * *

Folder om verksamheten

Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm har visserligen sitt arbetsfält i Stockholmsområdet, men den som är medlem har även tillgång till information och kontakter långt utanför Stockholms gränser. En folder om EkiS i pdf-format finns att ladda ner här

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 210 kr på pg 65 27 94 – 9. Är du redan medlem i SEK så är årsavgiften för EKiS 60 kr.
Kom ihåg att uppge namn och adress.
* * *

Detta händer under våren 2020:

Fredag 6 mars – Världsböndagen
Programland i år är Zimbabwe, och temat, hämtat från Johannes 5:2–9, är: ”Stig upp, ta din bädd och gå!” 
Vi inbjuder till gudstjänst tillsammans med Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift (KVISST) kl 18 i Stefanskyrkan (Frejgatan 20B). 
Kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna.