Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm

 

Ordförande: Annika Hultman Löfvendahl
Telefon: 070-652 82 97
E-post: annika.lofvendahl@gmail.com

* * *

Folder om verksamheten

Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm har visserligen sitt arbetsfält i Stockholmsområdet, men den som är medlem har även tillgång till information och kontakter långt utanför Stockholms gränser. En folder om EkiS i pdf-format finns att ladda ner här

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 210 kr på pg 65 27 94 – 9. Är du redan medlem i SEK så är årsavgiften för EKiS 60 kr.
Kom ihåg att uppge namn och adress.
* * *

Detta händer under våren 2018:

Fredag 2 mars – Världsböndagen
Vi firar Världsböndagen kl 18.00 på Frälsningsarmén Söderkåren, Hornsgatan 96-98 (buss 4 eller T-bana till Zinkensdamm).
Talare: Esther Kazen, generalsekreterare i SEK
Gudstjänsten är i samarbete med KVISST, EKiS och Söderkåren.
Kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna.

» Information om firande och lokala programpunkter på andra platser i länet och landet

Onsdag 21 mars – EKiS årsmöte
Kl 18.00 på Kväkargården, Kristinehovsgatan 2 (kommunikationer: T bana eller buss till Hornstull).
– Görel Råsmark, tidigare följeslagare i Israel och Palestina inleder med att dela sina erfarenheter som följeslagare: ”Mod och motstånd – ur min erfarenhet”
– Servering
– Årsmöte

Handlingar för årsmötet:
» Brev och kallelse till årsmöte 2018 (pdf-fil)
» Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 (pdf-fil)