Karlskronas ekumeniska kvinnoråd

Ordförande: Mildred Brynestam
Telefon: 0455–259 13

Kontaktperson för Världsböndagen: Violet Andersson
E-post: pastor@mariedalskyrkan.se
Telefon: 0705-708189