Tembabild för Världsböndagen 2022

Världsböndagen 4 mars 2022

Tema: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”

Programland: England, Wales och Nordirland