Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd

 

Ordförande: Anna Tora Martin
Telefon: 018–31 52 48
E-post: anna-tora.martin@live.se

E-post till UEK: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se

Kvinnofrukostar hösten 2018

Lördagar kl 10–12 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40

Kvinnor möjliggör genom textilt samarbete

Lör 8 september kl.10 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Anne Gunnarsson och Yvonne Göransson, som berättar om olika textila projekt från olika delar av världen. Entré inklusive frukost 60 kr.

Vinrankans vittnesbörd

Lör 6 oktober kl.10 i Missionskyrkan

  • Hur Linné uppmuntrade fru Elsa Beata Wrede att odla vinrankor och hur fru Wrede ändrade Linnés inställning till kvinnliga botaniker
  • Vad vinrankan har att säga oss människor
  • Vad Gud har sagt om västen och om hur växten vittnar om Gud

Ekumenisk kvinnofrukost med Mariette Manktelow, botaniker och linnéforskare med ett hjärta som klappar för ekumenik. Entré inklusive frukost 60 kr.

Vem får höras?

Lör 17 november kl.10 i Missionskyrkan

Om vad civilsamhället och religiösa organisationer kan bidra med för en mer hållbar värld.

Ekumenisk kvinnofrukost med Sofia Walan, regionchef i Bilda, tidigare ledarskribent i Sändaren. Entré inklusive frukost 60 kr.


Kvinnofrukostarna är ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda.

* * *

» Ladda ner höstens hela program här

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD (UEK)

är en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). UEK är också Uppsala Kristna Råds utskott för kvinnofrågor.

UEK vill vara ett forum för kvinnor i Uppsalas olika församlingar och

  • arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
  • arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
  • arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
  • arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
  • verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.

Medlem i UEK blir du genom att betala årsavgiften som är 150 kr/år. Detta kan göras via vårt postgiro 61 08 64-1 eller kontakt vid ett arrangemang. Då blir du också automatiskt medlem i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd och får SEKs innehållsrika tidning ELSA, som utkommer med fyra nummer per år.

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse som representerar olika församlingar i Uppsala.

Kontakta gärna

UEKs ordförande Anna-Tora Martin tel 018-31 52 48,

e-post: anna-tora.martin@live.se

Ladda ner:
» Årsberättelse 2017