Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd

 

Ordförande: Anna Tora Martin
Telefon: 018–31 52 48
E-post: anna-tora.martin@live.se

E-post till UEK: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se

» Ladda ner vårens program här (pdf)

Kvinnofrukostar vinter–vår 2019

Lördagar kl 10–12 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Entré och frukost: 60 kr
Kvinnofrukostarna är ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda och Uppsala Missionskyrka.

Censurerade modersbilder – Lina Sandell och hennes psalmer

Lördag 26 januari 2019 kl. 10-12 i Missionskyrkan 
Ekumenisk kvinnofrukost med Ragnhild Greek, medlem i tidningen Elsas redaktionskommitté. Entré och frukost 60 kr.

Margit Sahlin – föregångare eller trojansk häst?

Lördag 30 mars 2019 kl. 10 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Madeleine Åhlstedt, direktor för Margit Sahlin Akademin, präst. Entré och frukost 60 kr.

Efter frukosten har Uppsala Ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte.

Utflykt till Linnés Hammarby

Lördag 11 maj 2019
Vi planerar en utflykt, mer information kommer.

 

Världsböndagen 2019 ”Välkomna, allt är färdigt!”

Fredag 1 mars kl 18.00
Lokal: Samariterhemmets kyrka, Samaritergränd 2

Gudstjänst på Världsböndagen med program från Slovenien. Kollekt till utbildningsstipendier för unga kvinnor i fattiga länder. Enkelt fika serveras efter gudstjänsten.

Alla välkomna!

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD (UEK)

är en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). UEK är också Uppsala Kristna Råd.

UEK vill vara ett forum för kvinnor i Uppsalas olika församlingar och

  • arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
  • arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
  • arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
  • arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
  • verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.

Medlem i UEK blir du genom att betala årsavgiften som är 200 kr/år. Detta kan göras via vårt plusgiro 61 08 64-1 eller kontakt vid ett arrangemang. Då blir du också automatiskt medlem i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd och får SEKs innehållsrika tidning ELSA, som utkommer med fyra nummer per år.

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse som representerar olika församlingar i Uppsala.

Kontakta gärna
UEKs ordförande Anna-Tora Martin tel 018-31 52 48,
e-post: anna-tora.martin@live.se

Ladda ner:
» Årsberättelse 2017