SEK finns på plats i Almedalen! Generalsekreterare Esther Kazen medverkar i några panelsamtal – välkommen att lyssna!

 

Systerskap över religionsgränser?

Måndag 2 juli 2018 kl 15:30-16:30
I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats? I ett unikt satsningen träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – på den religiösa arenan i Sverige. Kan systerskap vara en ingrediens i trossamfunds-Sverige där kvinnor blir ännu mer delaktiga, starka och synliga?
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (visa på Google Maps)
» Läs mer på Almedalens programsajt

 

Sanningen ska göra er fria – kyrkorna och metoo

Tisdag 3 juli 2018 kl 13:00-14:00
Genom #metoo steg tiotusentals kvinnor fram och berättade om kränkningar och sexuella övergrepp – även i kyrkorna. Vilka särskilda utmaningar finns i de olika kyrkliga traditionerna och sammanhangen? Förväntas kvinnan ”tiga i församlingen”, även om oönskad närhet och övergrepp? I samtalet deltar kvinnor från Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan, Syrisk-Ortodoxa kyrkan och Svenska kyrkan.
Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 (visa på Google Maps)
» Läs mer på Almedalens programsajt

 

Männen, makten och metoo i kyrkan

Onsdag 4 juli 2018 kl 10:00-10:45
Uppropet, sanningenskagöraerfria, som var en del av, metoo, har gjort det smärtsamt tydligt att kyrkan behöver börja prata om övergrepp och ojämställda strukturer. Dessa utmaningar finns såväl i Sverige som i resten av världen. Hur förändrar vi maskulinitet och jämställdhetsarbetet i kyrkan?
Arrangör: Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU), Studieförbundet Bilda
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 (visa på Google Maps)
» Läs mer på Almedalens programsajt