Året då julens allvar blev tydligt

Publicerat 2024-01-22

Vi har firat Jul och även om det var en hel del som var som vanligt;  familjemedlemmar  som samlas, julbordet med sina traditionella rätter, julgudstjänster, julklappar och Kalle Anka så var det ändå för mig väldigt annorlunda. De hemska krigen i i Ukraina och inte minst Gaza fanns med hela tiden i bakgrunden.

När man som jag känner en hel del kristna vänner i Betlehem och Jerusalem och fick deras rapporter , reflektioner och förtvivlan över situationen så var detta närvarande i sinnet mest hela tiden . I Betlehem, där julen har sitt ursprung hade man ju också beslutat sig för att ställa in alla festligheter och krubban blev ett Jesusbarn som låg mitt i rasmassorna, precis som verkligheten är för så många barn i Gaza

Plötsligt hörde jag t.o.m julberättelsen med andra öron, På den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning att hela världen skulle skattskrivas Ja, det romerska imperiet hade kontrollen över människorna i Palestina och kejsaren borta i Rom ville få in skatt och inkomster ifrån de landområde som man lagt under sig. Alla måste lyda och för Josef och Maria innebar det en lång och besvärlig resa vid sämsta möjliga tidpunkt. Det fanns inte plats för dem i härbärget. Hur många förtvivlade människor på flykt knackar inte på vår dörr och får veta att det inte finns någon plats för dem.  I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord  Herdarna var den tidens uteliggare och långt ner på samhällsstegen, men det var de som fick glädjebudet först, Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten Jesus själv tvingades att börja sin levnadsbana som flykting p g av maktens maktbegär och girighet. Flykt är inget man väljer, människor tvingas på flykt. När Herodes märkte att han blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd.. Ja, makten drar sig inte för att ta till våld och döda oskyldiga barn, varken då eller nu.

Det är ju inte så att jag inte visste detta sedan tidigare men visst har vi haft en tendens att stanna vid det fina, ja nästan gulliga med Julen, men nu kom allvaret tillbaka med full kraft. När vi talar med kristna bröder och systrar i Palestina är det så klart detta perspektiv som lyfts fram ytterligare. De känner igen sig i paralleller mellan då och nu och namnet Emmanuel ”Gud med oss” blir ytterst meningsfullt. Martyriet är också ett mycket närvarande perspektiv.

Var lämnar det oss, som ser på och som delar samma kristna tro? Frågan lämnar mig ingen ro.

Vi har dessutom gott om utmaningar även på hemmaplan att bearbeta. Min förhoppning är att SEK skall vara en viktig plattform for reflektion, fördjupning och för att finna varandra för gemensamma solidariska handlingar. Hoppas du vill vara med.

Marie Körner, ordförande

Året då julens allvar blev tydligt

Publicerat 2024-01-20

Vi har firat Jul och även om det var en hel del som var som vanligt;  familjemedlemmar  som samlas, julbordet med sina traditionella rätter, julgudstjänster, julklappar och Kalle Anka så var det ändå för mig väldigt annorlunda. De hemska krigen i i Ukraina och inte minst Gaza fanns med hela tiden i bakgrunden.

När man som jag känner en hel del kristna vänner i Betlehem och Jerusalem och fick deras rapporter , reflektioner och förtvivlan över situationen så var detta närvarande i sinnet mest hela tiden . I Betlehem, där julen har sitt ursprung hade man ju också beslutat sig för att ställa in alla festligheter och krubban blev ett Jesusbarn som låg mitt i rasmassorna, precis som verkligheten är för så många barn i Gaza

Plötsligt hörde jag t.o.m julberättelsen med andra öron, På den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning att hela världen skulle skattskrivas Ja, det romerska imperiet hade kontrollen över människorna i Palestina och kejsaren borta i Rom ville få in skatt och inkomster ifrån de landområde som man lagt under sig. Alla måste lyda och för Josef och Maria innebar det en lång och besvärlig resa vid sämsta möjliga tidpunkt. Det fanns inte plats för dem i härbärget. Hur många förtvivlade människor på flykt knackar inte på vår dörr och får veta att det inte finns någon plats för dem.  I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord  Herdarna var den tidens uteliggare och långt ner på samhällsstegen, men det var de som fick glädjebudet först, Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten Jesus själv tvingades att börja sin levnadsbana som flykting p g av maktens maktbegär och girighet. Flykt är inget man väljer, människor tvingas på flykt. När Herodes märkte att han blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd.. Ja, makten drar sig inte för att ta till våld och döda oskyldiga barn, varken då eller nu.

Det är ju inte så att jag inte visste detta sedan tidigare men visst har vi haft en tendens att stanna vid det fina, ja nästan gulliga med Julen, men nu kom allvaret tillbaka med full kraft. När vi talar med kristna bröder och systrar i Palestina är det så klart detta perspektiv som lyfts fram ytterligare. De känner igen sig i paralleller mellan då och nu och namnet Emmanuel ”Gud med oss” blir ytterst meningsfullt. Martyriet är också ett mycket närvarande perspektiv.

Var lämnar det oss, som ser på och som delar samma kristna tro? Frågan lämnar mig ingen ro.

Vi har dessutom gott om utmaningar även på hemmaplan att bearbeta. Min förhoppning är att SEK skall vara en viktig plattform for reflektion, fördjupning och för att finna varandra för gemensamma solidariska handlingar. Hoppas du vill vara med.

Marie Körner, ordförande