Årsmöte för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

OBS ny form för årsmötet med anledning av Covid-19

Lördag 25 april kl 10.00 

 

Med anledning av coronaviruset och risken att insjukna i Covid-19 har vi gjort en ny bedömning angående årsmötet, och beslutat ändra mötesformen för att begränsa smittspridningen och värna riskgruppen. Årsmötet kommer därför hållas via telefonmöte eller annan digital lösning. 

Vi föreslår därför att mötet kortas ner till att endast innehålla de nödvändiga beslutspunkterna. Större samtalspunkter, stadgeändringsförslag och workshop om framtiden behöver tyvärr skjutas fram till ett senare tillfälle.

Tydlig information och instruktioner för mötet kommer läggas upp på hemsidan samt skickas direkt till alla som anmält sig till årsmötet, och vi önskar hålla särskild kontakt med delegater. Detta för att alla ska kunna närvara, även de som känner sig ovana vid digitala möten. Vi är därför tacksamma att du som vill närvara vid årsmötet anmäler dig så snart som möjligt.

Ladda ner komplett dagordning och årsmöteshandlingar:
» Dagordning och årsmöteshandlingar 2020, kompletta (pdf-fil 3,2 MB)

Årsmötet är öppet för delegater och SEKs medlemmar.

 

 

Mötesform: Meddelas senare
Tid: Lördag 25 april kl. 10.00

Anmälan: Anmäl deltagande till info@svekumeniskakvinnor.se eller skicka brev till: Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Box 14038, 167 14 BROMMA.

Meddela ditt namn samt om du är delegat eller medlem.

Delegater: Lokala kvinnoråd och medlemsorganisationer har rätt att utse två delegater. Medlemmar i SEK-Sverige (dvs SEK-medlemmar som inte är medlemmar i något lokalt kvinnoråd) representeras av två delegater som vanligtvis utses bland närvarande på årsmötet. Anmäl gärna intresse att vara delegat för SEK Sverige. 

Kostnad: Gratis