Välkommen att följa Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte digitalt!

Den 11 februari 2023 med start kl 10:30 hålls SEKs årsmöte. Du kan följa det och delta i förhandlingarna digitalt. Rösträtt har endast två representanter för varje medlemsorganisation och lokalt råd, samt två röster för SEK Sverige. De röstberättigade kommer finnas på plats i lokalen och är utsedda sedan innan av sina organisationer. SEK står inför ett avgörande som betyder antingen att organisationen reformeras till en medlemsorganisation, eller att SEK läggs ned. Framtidsgruppen, som fick mandat vid förra årsmötet att föreslå ett alternativ till nedläggning av SEK, har presenterat sin motion. Årsmötet kommer att rösta om denna motion. Den ställs mot styrelsens proposition om nedläggning av SEK. Vad innebär motionen?
  1. SEK omvandlas till en medlemsorganisation, från att ha varit en paraplyorganisation. Det innebär en enklare struktur som ger medlemmarna större inflytande.
  2. Fokus på Världsböndagen och Elsa. Lokala verksamheter kring Världsböndagen utvecklas, nya former prövas för en publikation om feministisk teologi, kultur och ekumenik.
  3. En interimsstyrelse tillsätts med uppdraget att underlätta övergången till medlemsorganisation, genom att stadgar revideras och en ekonomisk strategi utarbetas. Arbetet kommuniceras till SEK:s medlemmar för att öka engagemanget: utan aktiva medlemmar är SEK ingenting.
  4. Interimsstyrelsen utlyser ett extra årsmöte – troligen i slutet av maj 2023 – för att välja ny styrelse och fastlägga verksamhetsramarna för medlemsorganisationen SEK.
Du följer årsmötet via Zoom på denna länk: » https://us06web.zoom.us/j/82735689809?pwd=ZHdrQWFVMyt1SG9CdEhlL1FMZTlDQT09 Meeting ID: 827 3568 9809 Passcode: 594382 Årsmöteshandlingar finns att ladda ner från Organisation-sidan under Föreningsdokument: » www.svekumeniskakvinnor.se/organisation /SEKs styrelse 2022-2023 och Framtidsgruppen