Halmstads ekumeniska kvinnoråd

Ordförande: Gunne Björnhag-Dernestål, telefon 035-10 67 77,
e-post gunne.dernestal@svenskakyrkan.se