Världsböndagen 6 mars 2020

Tema: ”Stig upp, ta din bädd och gå!”
Programland: Zimbabwe

Här kan du ladda ner material för Världsböndagen 2020:
» Bakgrundshäfte 2020 (pdf-fil, 3,3 Mb)
» Barnprogram Zimbabwe (pdf-fil, 2,6 Mb)
» Gudstjänstprogram 2020, A5-format (pdf-fil, 1,9 Mb)
» Affisch 2020 (pdf-fil, 1 Mb)
» Bildspel Zimbabwe (PowerPoint, 31 Mb)
» Bildspel Zimbabwe (pdf-fil, 21,6 Mb)

» World Day of Prayer Journal 2019 (pdf-fil, 10,7 Mb)

 

Material kan också beställas från SEKs kansli för den som inte  själv har möjlighet att skriva ut program och affischer. Skicka din beställning till VBD (@) svekumeniskakvinnor.se  och meddela din postadress. Materialet skickas ut av volontärer och skickas därför ut vid särskilda datum, sista utskicket sker 14 februari. 

 

Förslag till informationstext:

Uppmaning till handling i fokus vid årets världsböndag
Uppmaning att inte vara rädda att handla står i fokus för 2020 års världsböndag – tidigare ”Kvinnornas internationella böndag” – som i år infaller fredagen den 6 mars. I ___________ (din stad) firas Världsböndagen i ___________ (lokal) kl ___________. (Lägg till annan relevant information, medverkande, servering etc!)
Kvinnor i Zimbabwe har förberett programmet för årets världsböndag. Zimbabwe har upplevt politiskt våld i många år och trauman och spänningar finns fortfarande i samhällena. Kvinnorna i Zimbabwe arbetar aktivt för att skapa medvetenhet om att en fredlig förändring är nödvändig. Temat för böndagen – ”Stig upp, ta din bädd och gå!” – är hämtad från Joh 5:2-9a. Texten berättar om Jesu möte med en sjuk man som trots närheten till helande inte haft kraft att själv handla, utan föreföll resignerad och maktlös. Jesus frågade ”Vill du bli frisk?” Våra zimbabwiska systrar ser Jesu ord som en uppmaning till handling och menar att vi inte ska vara rädda att handla efter Guds ord i kärlek för fred och försoning.
Böndagskollekten går till utbildningsstipendier och -projekt för kvinnor i fattiga länder, i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. 2019 fördelade Böndagskommittén, som är en arbetsgrupp inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd, stipendier till 60 kvinnor i 15 länder. Totalt fördelades 210 000 kr.
Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. 2019 firades Världsböndagen på 79 språk i 100 länder och samlade ca 1,5 miljoner gudstjänstbesökare. I Sverige hölls böndagssamlingar på hundratals platser från Luleå och i norr till Lund i söder.
För mer information om Världsböndagen, se www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen
Lokal kontaktperson: (namn och tel/e-post)
Årets temabild har målats av Nonhlanhla Mathe. Den kan laddas ner från hemsidan. Bifoga den gärna till ert pressmeddelande!« Tillbaka till sidan Världsböndagen