Världsböndagen 5 mars 2021

Tema: ”Bygg på en stadig grund”

Programland: Vanuatu

Här kan du ladda ner material för Världsböndagen 2021:

» Bakgrundshäfte 2021 (A4, pdf-fil 5,4 MB)
» Gudstjänstprogram 2021 (A5, pdf-fil 3,5 MB)
» Barnprogram 2021 (på engelska, Word-fil 2,4 MB)
» Affisch 1 (med enbart bild och tema, A3, pdf-fil 4 MB)
» Affisch 2 (med bild, tema och plats att skriva, A3L, pdf-fil 3,1 MB)
» Bildspel (på engelska, PowerPoint-fil 46 MB)
» Temabild 2021, illustration av Juliette Pita (jpeg 170 kB)

» World Day of Prayer Journal 2020 (pdf-fil 6,7 MB) 

 

Material kan också beställas från SEKs kansli för den som inte  själv har möjlighet att skriva ut program och affischer. Skicka din beställning till VBD@svekumeniskakvinnor.se  och meddela din postadress. Materialet skickas ut av volontärer och skickas därför ut vid särskilda datum, sista utskicket sker 15 februari. 

Digitalt firande av Världsböndagen

Många är vi som gärna vill fira Världsböndagen den 5 mars, men i år ser det just nu inte ut att bli möjligt att göra det fysiskt/konkret. Därför har Världsböndagskommittén beslutat att göra en digital inspelning och en länk kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i god tid i förväg.

Skulle det bli möjligt för er i ert samhälle att ordna en gudstjänst är ni förstås välkomna att göra det. Kollekt kan samlas in via Swish eller sättas in på konto.

Kollekten sätts in på PlusGiro-konto 40 47 22-1 eller skickas med Swish till nummer 123 667 8650.

Förslag till informationstext:

Uppmaning till ”Bygg på en stadig grund och handla vist” i fokus vid årets världsböndag 2021 års som infaller fredagen den 5 mars 2021. I ___________ (din stad) firas Världsböndagen i ___________ (lokal) kl ___________. (Lägg till annan relevant information, medverkande, servering etc!)

Kvinnor i Vanuatu som är en övärld i Söderhavet har förberett programmet för årets världsböndag. Människorna är hårt drabbade av naturkatastrofer så temat är högst relevant för dem.

Temat för böndagen – ”Bygg på en stadig grund!” – är hämtad från Matt 7:24-27och handlar om att leva vist. Texten utgår från Jesu undervisning om vikten att bygga livet på en stadig grund som kommer att bestå i livets olika prövningar. Hela undervisningen i Matt 5–7 fokuserar på två saker, hör och handla eller lyssna och gör.

Kvinnorna i Vanuatu uppmanar oss att stå upp och bygga våra hus, våra nationer och vår värld på Jesu ord. Allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du också göra för dem (Matt 7:12). Detta är vårt fasta grund och vårt huvudbudskap idag.

Böndagskollekten går till utbildningsstipendier och -projekt för kvinnor i utvecklingsländer i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. 2020 fördelade Böndagskommittén, som är en arbetsgrupp inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd, stipendier till 60 kvinnor i 15 länder. Totalt fördelades 210 000 kr.

 

Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. 2020 firades Världsböndagen på 79 språk i 100 länder och samlade ca 1,5 miljoner gudstjänstbesökare. I Sverige hölls böndagssamlingar på hundratals platser från Luleå och i norr till Lund i söder.

För mer information om Världsböndagen, www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen

Lokal kontaktperson: (namn och tel/e-post)

Årets temabild har målats av Juliette Pita. Den kan laddas ner från hemsidan. Bifoga den gärna till ert pressmeddelande!

Värdet av denna dag är bönen, gemenskapen och solidaritetstanken. I många länder är det stort att kvinnor får denna möjlighet att forma gudstjänsten och få en plats i kyrkan och samhället. Det är ett fint tillfälle att mötas i bön och gemenskap med övriga.

Var med i den gemensamma BÖNESAMLINGEN över hela världen oavsett om ni gör det ekumeniskt, i gudstjänsten i din församling eller vid något annat tillfälle.

« Tillbaka till huvudsidan för Världsböndagen