Meddelande från SEKs styrelse efter dygnet på Sigtunastiftelsen till lokala råd/nätverk och medlemsorganisationer samt till enskilda medlemmar

Kära systrar och vänner,

SEK:s styrelse vill förmedla var vi står i nuläget gällande förslaget om upplösning av paraplyorganisationen SEK till årsmötet 2022, som hålls på Ekumeniska Centret i Stockholm 7 maj, enligt kallelse i medlemstidningen Elsa (2022:1)

Läs noga de bifogade filerna nedan!

Styrelsen uppmuntrar ivrigt till deltagande på årsmötet, som kommer att gå till historien. Vi vädjar också till alla medlemmar, stödorganisationer och stödförsamlingar att betala medlemsavgiften för 2022. Följ vad som händer i organisationen genom medlemstidningen Elsa (spännande nummer väntar!) och SEK:s hemsida.

Psalmen Kornet har sin vila (Svenska psalmboken nr 204) följde oss under dygnet på Sigtunastiftelsen.

Väntande på värme vilar rot och frö, vet att våren kommer.
Varje träd och ört brister i blom på sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.
Det som dör kan ge näring, omvandlas till något nytt och större.

Låt oss be att SEK:s hjärtefrågor får följa Vetekornets lag.

Styrelsen genom Evelina Hermansson, ordförande

» Meddelande om förslag till SEKs upplösning (pdf-fil, 550 kB)
» Meddelande från SEKs styrelse efter dygnet på Sigtunastiftelsen (pdf-fil, 740 kB)

Bild tagen 6 februari 2022 på Sigtunastiftelsen av Linda Joelsson (medlemstidningen Elsas redaktionskommitté). Från vänster: Elin Jönsson (styrelsen), Lina Mattebo (medlemstidningen Elsas redaktör), Ingegerd Modig (EKiS), Kajsa Berg (valberedningen), Gunilla Bäckström (styrelsen), Ellen Berntell (valberedningen), Cecilia Ralfe Stelander (styrelsen), Maria Schönning (styrelsen), Maria Lundberg (styrelsen) och Inger Jonasson (Världsböndagen).