Vi söker nu nya ledamöter till styrelsen och söker kvinnor som vill vara med att forma SEKs roll och identitet för framtiden. Grunden för SEK lades redan på 1930-talet, då kristna kvinnor organiserade sig för att tillsammans främja sina intressen och bli hörda genom gemensamma uttalanden. Genom åren har vi verkat på ekumenisk grund, både nationellt och internationellt. Vi vill ständigt hitta våra viktigaste uppgifter, för att vara en resurs, mötesplats och samverkanspartner som är en god kraft i samhället, kyrkan och världen idag. SEK:s styrelse arbetar för jämställdhet på kristen grund och verkar för att lyfta kristna kvinnors röster, erfarenheter och perspektiv.

Vi söker kvinnor i alla åldrar (över 18 år), från alla samfund och från hela Sverige. Styrelsen sammanträder fem gånger per år, vanligtvis i Stockholm, och SEK bekostar självklart resa och boende för den som bor på annan ort.

Du kan anmäla ditt intresse till valberedning@svekumeniskakvinnor.se genom att skicka ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att vara med i SEK styrelse, berättar om dina tidigare erfarenheter och vad du vill bidra med i styrelsen. Vi har speciellt behov av en ledamot med ekonomisk erfarenhet som kan tänka sig att ta på sig rollen som föreningskassör. Ange minst en referensperson.

Vänliga hälsningar
Valberedningen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd