« tillbaka till Världsböndag-sidan

Rapporter från böndagsfirandet i Sverige

Temabild från Surinam ”Allt Gud skapat är mycket gott!”. Bilden skapad av Alice Pomstra-Elmont.

Rapporterna strömmar in från årets Världsböndagsfirande runtom i landet. I söder stördes firandet av snöoväder och starka vindar – på Skåneslätten inställdes minst en gudstjänst – men programmet från Surinam och budskapet om vårt ansvar för Guds skapelse upplevdes som inspirerande och aktuellt av alla. Här är utdrag ur några av rapporterna:

Från Kungälv rapporterar Karin Karlsson att Världsböndagen firades med gudstjänst i Svenska kyrkans församlingshem i centrala Kungälv. ”Det utsända programmet följdes, och ca 25 personer från Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan deltog. Enkelt fika serverades före gudstjänsten, och efteråt bjöds på ”fruktmingel” med exotiska frukter och ingefärsdricka.”

I Karlsborgs pastorat firades tre böndagsgudstjänster: fredagen den 2 mars kl 12.00 i Pingstkyrkan, Karlsborg, kl 19.00 i Mölltorps Missionskyrka och på söndagen kl 16.00 i Breviks kyrka (Svenska kyrkan). Från Mölltorp rapporterar Marie Allerth: ”Vi är så glada och tacksamma för kvällen som verkligen blev en succé med programmet från Surinam som vi följde nästan till 100 %. Programmet utfördes av kvinnor från Mölltorps Baptistförsamling, Equmeniakyrkan samt Svenska kyrkan, alla klädda i somriga kläder för att representera Sydamerika. Ekumeniakören medverkade med vacker sång under ledning av kantor Gabriella Olofsson. Sångerna handlade om Guds natur, eftersom temat var ”Allt Gud skapat är mycket gott”. Kollekten insamlades under musik på piano och klarinett. Ett bord dukat med olika frukter och växter representerade det tropiska klimatet. Gemenskapen avslutades med en fruktsallad och ”tropisk” juice. Vi var ett 40-tal samlade och programmet fick fin respons från åhörarna.”

”I Norrköping fick vi även i år ett mycket fint firande av världsböndagen med 27 deltagare (förra året 21)”, skriver Ragnhild Bertius. ”Kvällen inleddes med att en kyrkoherde emeritus, som turligt nog haft en del av sin tjänstgöring i just Surinam, gav oss en god inblick i det för året aktuella landet och dess historia. Gudstjänstprogrammet genomfördes därefter med som vanligt djup inlevelse av kvinnor från olika församlingar. Efter själva gudstjänsten serverades en enkel måltid med inspiration från Surinam.”

Kerstin Blad, diakon i Ljungby pastorat, var med i den grupp som förberedde gudstjänsten i Allianskyrkan i Ljungby. Hon skriver bl a: ”Vi var sex damer från olika samfund som samlades vid två tillfällen. Första gången hemma hos mig, andra gången i Allianskyrkan innan gudstjänsten började. Programmet var lätt att följa och vi lärde oss en hel del om Surinam. Vi uteslöt gruppsamtal/bikupor eftersom vi drog slutsatsen att besökarna inte var vana vid detta. Vi i programgruppen läste den aktuella texten några gånger hemma för att budskapet skulle landa i våra tankar. Detta kommer vi sannolikt att upprepa!” Kerstin uppmärksammar att Världsböndagen numera har ett eget Swish-konto: ”Bra att ni har SWISH-nummer! Fortsätt med det!”

Inger Carlsson, ordförande i Lunds ekumeniska kvinnoråd, rapporterar att det anordnades två böndagsfiranden i Lund. ”Vi firade som vanligt klockan tolv i Domkyrkan. 25 personer deltog. På kvällen samlades vi hos Dominikanerbröderna. Efter bönen, där delar av N Nöbbelövs ungdomskör medverkade, hade vi samkväm. På samkvämet berättade den nya stiftskonsulenten i miljöfrågor Anna Boo om sitt arbete och om hållbarhet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Sammanfattningsvis en mycket givande dag!”

Från Skövde berättar Verna Andersson att förberedelsegruppen består av representanter från tio olika församlingar: ”Under många år har vår grupp samlats först en gång för planering och så på Böndagen. Vi trivs mycket bra tillsammans och upplever att Jesu kärlek sammansvetsar oss. Vi följer programmet ganska noggrant, eftersom det ger så mycket och förenar oss med de som gjort programmet och med alla som firar denna dag. Till vår samling i Skogsrokyrkan kom 35 personer med oss inräknade och vi fick in 3 000 kr till insamlingen som vi hoppas skall bli till glädje för dem som får del av gåvorna. Tack kära vänner för det fina programmet från kvinnorna i Surinam! Efter samlingen hade vi en god stunds gemenskap vid kaffeborden, glädjen gick inte att ta miste på. Flera länder var representerade bland besökarna. De kyrkor som vi representerade var Frälsningsarmén, Immanuelskyrkan, Elimkyrkan, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans finska församling. Katolska kyrkan, Pingstkyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Assyrisk-ortodoxa kyrkan och Skogsrokyrkan.

I Kumla firades Världsböndagen ekumeniskt i Svenska kyrkan i Hällabrottet, berättar diakon Irene Eriksson. ”Vi var 26 personer som inledde dagen med smörgåsfika och bildvisning om landet Surinam. Därefter samlades vi till gudstjänst i kyrksalen. Representanter från församlingarna tillsammans med Annastina Jönsson ledde gudstjänsten och Susanna Englund spelade. I stället för anförande samtalade vi i smågrupper om miljöfrågor och hur vi kan medverka till en mer hållbar utveckling. Det blev fina samtal med goda idéer som skrevs på lappar om konkreta sätt att uttrycka vår omsorg om miljön och om varandra. Några av förslagen lästes upp i gudstjänsten. Kollekten och frivillig fikapeng uppgick till 1 872 kronor.”

I Solna/Sundbyberg prövade man detta år att inbjuda till en frukost kring Världsböndagen på lördagen, för att om möjligt locka yngre, yrkesverksamma deltagare – vilket dock är svårt under sportlovsveckan. Efter en enkel frukost i Rissnekyrkans kafeteria med språkträning inför gudstjänstens responser på surinamesiska, presenterades Surinam i ord och bild, varefter gudstjänsten vidtog i kyrksalen. Även här ersattes anförandet av livliga samtal i kyrkbänkarna kring vårt ansvar för Guds skapelse. Ett 30-tal personer från Solna och Sundbyberg deltog. De församlingar som samarbetar kring Världsböndagen är Ekensbergskyrkan och Pingstkyrkan i Solna och Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Sundbybergs församling och Rissnekyrkan (Equmeniakyrkan) i Sundbyberg.

Kvällsgudstjänsten i Stockholm hölls hos Frälsningsarméns Söderkår på Hornsgatan med Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm, EKiS, och Kvinnor i Stockholms Stift som ansvariga. Vid entrén möttes besökarna av en vacker blomster-och konstinstallation, där de inbjöds skriva ner ett ”miljölöfte”. Som talare medverkade Esther Kazen, SEK:s nytillträdda generalsekreterare. Sångerna ackompanjerades på eufonium (tenortuba).

Klicka på bilderna nedan för visa större och med bildtexter.