Rapporter från Världsböndagen 2017

Stort engagemang för Filippinerna Årets världsböndag med program från Filippinerna firades på hundratals platser i vårt land, från Haparanda i norr till Ystad och Trelleborg i söder. Med glädje kan vi konstatera att den vikande trenden i fråga om deltagande och...