Ett gemensamt uttalande från #vardeljus, #sanningenskagöraerfria och 6 kvinnoorganisationer den 7 juni 2018:

”Vi vill att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn ska vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Under #metoo-rörelsen har de två kyrkliga uppropen #vardeljus och #sanningenskagöraerfria tydligt visat att så inte alltid är fallet eftersom sexuella trakasserier och övergrepp sker i både kyrkor och andra kristna sammanhang. Sexuella övergrepp är ovälkomna sexuella handlingar och kan uttryckas i både ord och handling. De kan betraktas både som enskilda händelser och som delar av ett strukturellt problem. Trots att såväl kvinnor som män kan vara både utsatta och förövare framträder ett tydligt mönster av ett strukturellt uttryck för mäns våld mot kvinnor. Detta tar vi på stort allvar.”

» Läs hela uttalandet här (pdf, 78 kB)

Uttalandet publicerades 7 juni 2018 i de här tidningarna:
» Dagen: ”Gör kyrkan till en trygg plats”
» Kyrkans tidning: ”Förändra tysthetskulturen som råder”
» Sändaren:

Uttalandet signerat av:
#Sanningenskagöraerfria
#Vardeljus
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
EQ Kvinna
Kvinnor i Svenska Kyrkan
Forum för Prästvigda Kvinnor i Svenska Kyrkan
Frälsningsarméns Kvinnoorganisation
Justitia et Pax – Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift
Justitia et Pax Jämställdhetsråd

» Här kan du ladda ner berättelser och vittnesmål som delats under #sanningenskagöraerfria (pdf,  170 kB)