Affisch för Världsböndagen 2018

Världsböndagen 2 mars 2018

Tema: ”Allt Gud skapat är mycket gott!”
Programland: Surinam

Här kan du ladda ner material för Världsböndagen 2018:

» Bakgrundshäfte (pdf-fil, 2,8 Mb)
» Barnprogram Surinam (pdf-fil, 1,9 Mb)
» Gudstjänstprogram (pdf-fil, 1,7 Mb)
» Affisch 1 med plats för egna uppgifter (pdf-fil, 1,6 Mb)
» Affisch 2 med stor bild (pdf-fil, 2,4 Mb) 
» Mall för lokalt pressmeddelande (Word-fil, 7 kb)
» Temabild Surinam (jpg-bild, 840 kb)