SAMTALSKVÄLLAR om kvinnors ekumenik

Vid tre tillfällen under hösten 2022  bjöd Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) in till samtal om kvinnors ekumenik i Sverige. Vi längtade efter att både få tala om tider som varit och få blicka framåt. Varje kväll inleddes med att en gäst delade några erfarenheter, spaningar och drömmar.

Moderatorer: Linda Joelsson (vice ordförande för SEK) och Eva Danneholm (ingår i SEK:s framtidsgrupp).

Titta på de inspelade samtalen i efterhand nedan eller på SEK:s youtube-kanal. 
» Spellista på youtube med alla samtalen 

Måndagen den 3 oktober 2022

I den första samtalskvällen medverkade Celina Falk, förtroendevald i Kyrkornas Världsråds centralkommitté samt Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor, Svenska kyrkan.

Plats: Studieförbundet Bilda, Uppsala.

Vi beklagar den låga ljudnivån på den här inspelningen.

Lördagen den 15 oktober 2022

Under den andra samtalskvällen medverkade Esther Kazen, SEK:s generalsekreterare 2018-2020.

Plats: Ekumeniska centret i Bromma.

Måndagen den 31 oktober 2022

I den tredje och avslutande samtalskvällen medverkade Karin Sporre, forskare med inriktning mot etik, religion och utbildning.

Plats: Ekumeniska centret i Bromma.