Samtalskvällar om kvinnors ekumenik

SAMTALSKVÄLLAR om kvinnors ekumenik Vid tre tillfällen under hösten 2022  bjöd Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) in till samtal om kvinnors ekumenik i Sverige. Vi längtade efter att både få tala om tider som varit och få blicka framåt. Varje kväll inleddes med att...