Fakta om världsböndagen

  • Firas första fredagen i mars varje år med gudstjänster kring ett gemensamt tema – i Sverige på cirka 150 platser
  • Kollekten som samlas in går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i låginkomstländer samt projekt
  • Administreras av en speciell Böndagskommitté i nära samarbete med den internationella World Day of Prayer

Folder i pdf-format med fakta om Världsböndagen

Ladda ner här>>

Världsböndagen

Från solens uppgång till dess nedgång – samma gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den första fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort till Hawaii. En syskonskara som omringar hela vår jord – i förbön för fred och kristen enhet. Böner beds på mer än 100 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med sedan 1931 – och samlas på nära 150 platser.

Varför just kvinnornas böndag?

Ett enkelt svar är att det började spontant bland kvinnor och har inte minst under de senaste decennierna ständigt engagerat nya kvinnogrupper. I Sverige har man fått många bevis på vad denna gemenskap med åtföljande ansvar betytt för framför allt kvinnor i tredje världen – men också i vårt land. Idag inbjuds alla intresserade att vara med.

Vilka står bakom programmen?

Det är Internationella böndagskommittén som vid sina konferenser fastställer teman för närmaste femårsperiod. Teman och gudstjänstprogram är alltså samma i hela världen under Världsböndagen. Programmet görs av dem som är ansvariga för Världsböndagen i olika länder. Varje år kommer alltså ett nytt program på engelska – som sedan översätts till olika språk och kompletteras med inhemska inslag, t.ex. i form av förslag till sånger och psalmer i anslutning till ämnet. I böndagsmaterialet ingår också bibelstudier, bakgrundsinformation om det aktuella landet samt ett material för barn.

Varje program har ett samlande tema och förslag till böneämnen utifrån aktuella behov eller bibelord. Som ett exempel kan nämnas en hälsning från en kvinnogrupp i Surinam i 2018 års program som handlade om skapelsen och miljön: ”Samspelet mellan människor, djur och natur är helt ur balans. Många håller med om att vi människor är orsaken till det. Samtidigt är det vi som kan återställa jämvikten mellan oss människor och Guds skapelse. Vi kvinnor i Surinam tror att den kristna trosgemenskapen kan ge ett stort bidrag när det gäller att bevara en dräglig, hälsosam och trygg miljö. Jordens framtid för kommande generationer är viktig för oss. Vi tror att det är ett av grunddragen för den kristna tron. VI påminns om relationen mellan Gud och skapelsen, Gud och mänskligheten. Det handlar om att ha respekt för allt levande.” Ett högst aktuellt ämne. 

Allmänt kan tanken bakom böndagen uttryckas så här: Med utgångspunkt i det egna landets aktuella situation ber man om förbön för egna förhållanden, påminner om bönens möjligheter, uttrycker sin tacksamhet över gemenskap över alla gränser av nation och samfund genom den övergripande tron på Kristus och slutligen formuleras en vilja att genom denna dag lyfta fram och stärka den kristna enheten.

Hur organiseras arbetet i Sverige?

För översättning och distribution av material samt fördelning av medel svarar böndagskommittén inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För de ekumeniska gudstjänsterna, som denna dag anordnas i vårt land ansvarar lokala böndagskommittéer.

I samband med gudstjänsterna tar vi i vårt land upp en kollekt, till stipendier för unga kristna kvinnor i tredje världen för hjälp till yrkesutbildning. Stipendiaterna utses på grundval av ansökningshandlingar från de svenska kyrkor/organisationer som samarbetar med Sveriges ekumeniska kvinnoråd/Världsböndagen angående stipendieansökningar. Sedan 1958 har ca 3.500 studenter som fått stipendium i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika fått en yrkesutbildning tack vare böndagskollekterna. Dessa stipendier har varit av mycket avgörande betydelse. För några år sedan blev det också möjligt att söka pengar för projekt.

1984 var temat Levande vatten från Kristus, vårt hopp (Joh 7:37-39) då ansvarade Sverige för programmet.

Världsböndagskommittén söker ny ordförande

Fakta om världsböndagen

  • Firas första fredagen i mars varje år med gudstjänster kring ett gemensamt tema – i Sverige på cirka 150 platser
  • Kollekten som samlas in går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i låginkomstländer samt projekt
  • Administreras av en speciell Böndagskommitté i nära samarbete med den internationella World Day of Prayer

Folder i pdf-format med fakta om Världsböndagen

Ladda ner här>>

Material för 2024

Ladda ner materialet här.

Inspelad gudstjänst

2022

Aktuellt om Världsböndagen

Aktuellt om Världsböndagen

Internationell årsrapport 2018 – WDP Journal

Nu finns den internationella rapporten om 2018 års böndag (WDP Journal 2018) att ladda ner. I den engelskspråkiga rapporten kan du läsa såväl artiklar som rapporter från årets världsböndag runt om i världen. 

läs mer

Rapporter från Världsböndagen 2018

« tillbaka till Världsböndag-sidan Rapporter från böndagsfirandet i Sverige Rapporterna strömmar in från årets Världsböndagsfirande runtom i landet. I söder stördes firandet av snöoväder och starka vindar – på Skåneslätten inställdes minst en gudstjänst – men...

läs mer

Lokala program – Världsböndagen 2018

« tillbaka till sidan Världsböndagen Världsböndagen 2018 firas fredagen den 2 mars. Nedan finner du de lokala program som rapporterats in. Saknar du nån programpunkt? Mejla in informationen till sek@ekuc.se » Här hittar du materialet för Världsböndagen 2018 ALINGSÅS...

läs mer

Internationell årsrapport 2017 – WDP Journal

Nu finns den internationella rapporten om 2017 års böndag (WDP Journal 2017) att ladda ner. I den engelskspråkiga rapporten kan du läsa såväl artiklar som rapporter från årets världsböndag runt om i världen. I journalen rapporteras också från det internationella mötet...

läs mer

Material för Världsböndagen 2018

Världsböndagen 2 mars 2018 Tema: ”Allt Gud skapat är mycket gott!” Programland: Surinam Här kan du ladda ner material för Världsböndagen 2018: » Bakgrundshäfte (pdf-fil, 2,8 Mb) » Barnprogram Surinam (pdf-fil, 1,9 Mb) » Gudstjänstprogram (pdf-fil, 1,7 Mb) » Affisch 1...

läs mer

Nästan en kvarts miljon till kvinnors utbildning

Sextiotre kvinnor från sexton länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern får hjälp med sin yrkesutbildning som ett resultat av de böndagsgudstjänster som firades den 3 mars, från Haparanda i norr till Falsterbo i söder. Dessutom ges ett projektbidrag till...

läs mer

Rapporter från Världsböndagen 2017

Stort engagemang för Filippinerna Årets världsböndag med program från Filippinerna firades på hundratals platser i vårt land, från Haparanda i norr till Ystad och Trelleborg i söder. Med glädje kan vi konstatera att den vikande trenden i fråga om deltagande och...

läs mer