Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

– ett forum för kristna kvinnor i Sverige

Kallelse till årsmöte 2022

Lördag 7 maj 2022, EKUC Stockholm.

Styrelsen föreslår årsmötet att upplösa paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Världsböndagen 2022

Ladda ner materialet för Världsböndagen 2022.

8 mars på EHS

Internationella kvinnodagen 8 mars. Öppna föreläsningar på EHS med Petra Carlsson och Linnea Lundgren, delta på plats eller online. 

Tidningen ELSA

Elsa – feministisk teologi, kultur och ekumenik.
Bli medlem så får du tidningen ELSA hemskickad.

Välkommen till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– ekumenisk vision och feministisk strategi

Sedan 1935 är vi en kristen ekumenisk paraplyorganisation för enskilda, nätverk och organisationer i Sverige. Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen verkar vi för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv.
Varmt välkommen som medlem!

Rapport från årsmötet

Läs om besluten som fattades av årsmötet den 7 maj 2022.

Kallelse till SEK:s årsmöte 2022

 Lördag 7 maj 2022, EKUC Stockholm.

Styrelsen föreslår årsmötet att upplösa paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Årsmöteshandlingar 2022

Ladda ner handlingarna för årsmötet 7 maj 2022 från Organisation-sidan.

Världsböndagen 2022

Ladda ner materialet här.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Öppna föreläsningar på EHS

Inspelad gudstjänst

för Världsböndagen 2022 finns här

Följ SEK på facebook

@svekumeniskakvinnor

Provläs Elsa

Smakprov ur tidningen!

Webbinarium

”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”

Kristen feminism

Göteborg 9–10 nov 2018.

Hitta ditt lokala kvinnoråd

Runt om i Sveriges bjuder lokala kvinnoråd in till gemenskap och aktiviteter.

» Läs mer om lokala kvinnoråd

Kvinnoekumenik världen runt

Vårt internationella samarbete mellan kvinnor jorden runt sker genom olika samarbetsorganisationer

» Läs mer om arbete i världen

Bli medlem

För bara 150:-/år blir du medlem, stödjer vårt arbete och får tidningen Elsa hemskickad.

» Bli medlem här

Senaste numret av ELSA

Tema nr 1/2022:
Vetekornets lag

Info och smakprov:
» Läs mer om ELSA här

 

Följ oss på facebook

Utan dig är vi ingenting

Tillsammans stärker vi varandra.