Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

– ett forum för kristna kvinnor i Sverige

Samtalskvällar om kvinnors ekumenik

Se inspelningarna från höstens samtalskvällar – tre samtalskvällar tillsammans med gäster som inleder samtalen.

Tidningen ELSA

Elsa – feministisk teologi, kultur och ekumenik.
Bli medlem så får du tidningen ELSA hemskickad.

Välkommen till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– ekumenisk vision och feministisk strategi

Sedan 1935 är vi en kristen ekumenisk paraplyorganisation för enskilda, nätverk och organisationer i Sverige. Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen verkar vi för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv.
Varmt välkommen som medlem!

Se inspelningarna från hösten samtalskvällar

Vid tre tillfällen under hösten bjöd Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) in till samtal om kvinnors ekumenik i Sverige. Vi längtade efter att både få tala om tider som varit och få blicka framåt. Varje kväll inleddes med att en gäst delade några erfarenheter, spaningar och drömmar.

Kallelse till årsmöte 2023

Lördag 11 februari 2023

Härmed kallas medlemsorganisationer, lokala råd och enskilda medlemmar
till årsmöte för SEK lördagen den 11 februari 2023 kl 10.30.

Lokal: Ljusgården på Ekumeniska Centret, Alvik, Bromma

Världsböndags­kommittén söker ny ordförande

Svar på överklagande från Förvaltningsrätten

SEK har nu fått svar från Förvaltningsrätten angående vårt överklagande på Jämy:s avslag om statligt stöd.

Rapport från årsmötet

Läs om besluten som fattades av årsmötet den 7 maj 2022.

Världsböndagen 2023

Ladda ner materialet här.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Öppna föreläsningar på EHS

Inspelad gudstjänst

för Världsböndagen 2022 finns här

Följ SEK på facebook

@svekumeniskakvinnor

Provläs Elsa

Smakprov ur tidningen!

Webbinarium

”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”

Kristen feminism

Göteborg 9–10 nov 2018.

Hitta ditt lokala kvinnoråd

Runt om i Sveriges bjuder lokala kvinnoråd in till gemenskap och aktiviteter.

» Läs mer om lokala kvinnoråd

Kvinnoekumenik världen runt

Vårt internationella samarbete mellan kvinnor jorden runt sker genom olika samarbetsorganisationer

» Läs mer om arbete i världen

Bli medlem

För bara 150:-/år blir du medlem, stödjer vårt arbete och får tidningen Elsa hemskickad.

» Bli medlem här

Senaste numret av ELSA

Tema nr 2/2022:
Ekumenik

Info och smakprov:
» Läs mer om ELSA här

 

Följ oss på facebook

Utan dig är vi ingenting

Tillsammans stärker vi varandra.