Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

– ett forum för kristna kvinnor i Sverige

Samtalskvällar om kvinnors ekumenik

Se inspelningarna från höstens samtalskvällar – tre samtalskvällar tillsammans med gäster som inleder samtalen.

Tidningen ELSA

Elsa – feministisk teologi, kultur och ekumenik.
Tidningen utgavs t.o.m. 2022. Se utvalda artiklar här.

Välkommen till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– ekumenisk vision och feministisk strategi

Sedan 1935 är vi en kristen ekumenisk paraplyorganisation för enskilda, nätverk och organisationer i Sverige. Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen verkar vi för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv.
Varmt välkommen som medlem!

Kallelse till extra årsmöte 2023

Lördag 13 maj 2023

Härmed kallas SEK:s medlemmar till extra årsmöte lördagen den 13 maj 2023 klockan 11.00-14:00.
Du som har betalat din medlemsavgift för 2023 har rösträtt. Övriga har rätt att delta på årsmötet.

Lokal: Kapellet i Ekumeniska Centret i Alvik, Gustavslundsvägen 18, Bromma

Enkelt mingelfika finns från kl 10:30. Lunch erbjuds till självkostnadspris.

Möjligheten att delta digitalt kommer att finnas. Länken till mötet kommer när du anmält dig.

Anmälan senast den 3 maj per mejl till caringardbring@gmail.com eller per post till
Carin Gardbring, Säves väg 47, 752 63 Uppsala.

Skriv om du:
– kommer till Ekumeniska Centret eller deltar digitalt
– önskar köpa lunch och eventuella matrestriktioner

Kallelse och förslag till dagordning finns på Organisation-sidan.

Handlingarna kommer att skickas till dig via e-post.

Se inspelningarna från hösten samtalskvällar

Vid tre tillfällen under hösten bjöd Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) in till samtal om kvinnors ekumenik i Sverige. Vi längtade efter att både få tala om tider som varit och få blicka framåt. Varje kväll inleddes med att en gäst delade några erfarenheter, spaningar och drömmar.

Världsböndags­kommittén söker ny ordförande

Svar på överklagande från Förvaltningsrätten

SEK har nu fått svar från Förvaltningsrätten angående vårt överklagande på Jämy:s avslag om statligt stöd.

Rapport från årsmötet

Läs om besluten som fattades av årsmötet den 7 maj 2022.

Världsböndagen 2023

Ladda ner materialet här.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Öppna föreläsningar på EHS

Inspelad gudstjänst

för Världsböndagen 2022 finns här

Följ SEK på facebook

@svekumeniskakvinnor

Provläs Elsa

Smakprov ur tidningen!

Webbinarium

”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”

Kristen feminism

Göteborg 9–10 nov 2018.

Hitta ditt lokala kvinnoråd

Runt om i Sveriges bjuder lokala kvinnoråd in till gemenskap och aktiviteter.

» Läs mer om lokala kvinnoråd

Kvinnoekumenik världen runt

Vårt internationella samarbete mellan kvinnor jorden runt sker genom olika samarbetsorganisationer

» Läs mer om arbete i världen

Bli medlem

För bara 150:-/år blir du medlem, stödjer vårt arbete och får tidningen Elsa hemskickad.

» Bli medlem här

Senaste numret av ELSA

Tema nr 2/2022:
Ekumenik

Info och smakprov:
» Läs mer om ELSA här

 

Följ oss på facebook

Utan dig är vi ingenting

Tillsammans stärker vi varandra.