Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

– ett forum för kristna kvinnor i Sverige

Samtalskvällar om kvinnors ekumenik

Se inspelningarna från höstens samtalskvällar – tre samtalskvällar tillsammans med gäster som inleder samtalen.

Tidningen ELSA

Elsa – feministisk teologi, kultur och ekumenik.
Tidningen utgavs t.o.m. 2022. Se utvalda artiklar här.

Välkommen till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– ekumenisk vision och feministisk strategi

Sedan 1935 är vi en kristen ekumenisk paraplyorganisation för enskilda, nätverk och organisationer i Sverige. Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen verkar vi för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv.
Varmt välkommen som medlem!

Extra årsmöte 2023

Vid det extra årsmötet lördag 13 maj 2023 valdes en ny styrelse.

Sveriges ekumeniska kvinnoråd fick också en ny inriktning och är nu är en ren medlemsorganisation, det vill säga alla kan vara med som ställer sig bakom föreningens stadgar.

Den nya styrelsen jobbar nu på att formera verksamheten efter nya ekonomiska förutsättningar.

Marie Körner är ny ordförande, hon kan nås via e-post: marieilund@hotmail.com

Världsböndags­kommittén söker ny ordförande

Världsböndagen 2024

Ladda ner materialet här.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Öppna föreläsningar på EHS

Följ SEK på facebook

@svekumeniskakvinnor

Tidningen Elsa

Elsa ges inte ut för närvarande, men tryck gärna på Provläs för att läsa äldre nummer 

Webbinarium

”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”

Kristen feminism

Göteborg 9–10 nov 2018.

Hitta ditt lokala kvinnoråd

Runt om i Sveriges bjuder lokala kvinnoråd in till gemenskap och aktiviteter.

» Läs mer om lokala kvinnoråd

Kvinnoekumenik världen runt

Vårt internationella samarbete mellan kvinnor jorden runt sker genom olika samarbetsorganisationer

» Läs mer om arbete i världen

Bli medlem

För bara 150:-/år blir du medlem, stödjer vårt arbete och får tidningen Elsa hemskickad.

» Bli medlem här

Senaste numret av ELSA

Tema nr 2/2022:
Ekumenik

Info och smakprov:
» Läs mer om ELSA här

 

Följ oss på facebook

Utan dig är vi ingenting

Tillsammans stärker vi varandra.