Tembabild för Världsböndagen 2022

Världsböndagen 3 mars 2023

Tema: ”Jag har hört om er tro”

Programland: Taiwan